Arsacal
button
button
button


De classispredikant als bisschop?

Dienst van verbintenis van classispredikant Peter Verhoeff

nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 oktober 2018
felicitaties aan ds. Peter Verhoeff
felicitaties aan ds. Peter Verhoeff
De classispredikant als bisschop?
De classispredikant als bisschop?

Op rozen­kransdag, zondag 7 oktober, werd in Monnickendam de dienst gevierd waarin ds. Peter Verhoeff als classispredikant werd ver­bonden aan de classis Noord-Holland. De PKN heeft erover gedacht zo’n predikant ‘bisschop’ te gaan noemen, maar dat is toch niet doorgegaan. Wel had de classispredikant een stevige bisschopsring gekregen.

Die ring droeg hij tijdens de dienst omdat hij was uitgedaagd dat hij dat wel niet zou durven en aan het einde van de dienst heeft hij die maar in zijn zak gedaan. Maar het geeft wel iets aan: in de PKN (Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land) heeft het aantal classes in Neder­land teruggebracht tot elf, waardoor die de grootte (bijna) van een bisdom hebben gekregen. In de classis zijn ‘ringen’ - groepen van gemeenten - die in de dienst ver­te­gen­woor­digd waren en een wens en bede uitspraken. Aan het einde van de dienst heb ik een welkomstwoord gesproken.

Welkomstwoord aan de classispredikant

Van harte wil ik mede namens bisschop Jozef Punt en het rooms-katholieke bisdom Haarlem-Amsterdam ds. Peter Verhoeff feliciteren en welkom heten als classispredikant van Noord Holland, oftewel - meer formeel en precies - als predikant in algemene dienst van de Pro­tes­tantse kerk in Neder­land, ver­bonden aan de classis van Noord Holland.

Elkaar weten te vinden

Het territorium waarvoor U als classispredikant bent aangesteld is grotendeels hetzelfde als dat van ons bisdom Haarlem-Amsterdam, dus ik spreek hierbij graag de wens uit dat we elkaar in voorkomende gevallen zullen weten te vinden en in respect en met liefde voor elkaar als broeders en zusters in Christus zullen samen­wer­ken, waarbij we de Geest bidden dat Hij ons tot steeds groter eenheid mag voeren.

Classis

Wat dat betreft: ik werd van­mid­dag al welkom geheten als hulp­bis­schop van de classis Haarlem-Amsterdam en dat vond ik heel leuk. Daar kan ik iets in lezen van “welkom, je hoort er van­mid­dag helemaal bij” of ook dat de Pro­tes­tantse kerk steeds meer aan bis­schop­pen begint te denken. En in ieder geval: “classis” betekende in de Romeinse tijd een afdeling van de gehele marine-vloot, dus ik verstond het ook als: we zijn onderdeel van de vloot, die het schip van de kerk in dezelfde richtring wil laten varen: de navolging van Jezus Christus.

De classisprediaknt als episkopos?

De Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land heeft het aantal classes nu sterk teruggebracht. Dat heeft natuurlijk te maken met de teruggang van de kerkelijke praktijk en van het aantal gelovigen dat met onze geloofs­ge­meen­schappen ver­bonden is en dat betreuren we. Maar de nieuwe organisatie brengt tegelijk een groot voordeel met zich mee: de classispredikant wordt een duidelijker boegbeeld van de PKN voor een hele provincie. In katholieke termen zou ik zeggen - als dat U iets zegt -: de classis is opgewaardeerd van dekenaat naar bisdom. Toch is de classispredikant geen bisschop gaan heten en daar ben ik eigenlijk wel blij om; de website van de PKN geeft voorzichtig aan dat de classispredikant gestalte geeft aan de ‘episkopè’ - waarvan episcopus, bisschop is afgeleid - , met de dienst van de bemoediging en door telkens opnieuw te herinneren aan het wezen van kerk: het evangelie, de gemeen­schap, diaconie en missie/zending waartoe de kerk geroepen is. De classispredikant - zo las ik - is geroepen een inspirator te zijn voor de gemeenten en contact te houden met predikanten en kerkelijke werkers in de classis.

Zout

Dat maakte voor mij duidelijk dat Uw taak, beste classispredikant, beste Peter Verhoeff bijzonder veelzijdig is. U wordt geen vergadertijger of manager, al komen die taken ook op Uw pad. U mag mensen die lokaal lang niet altijd optimisme en bloei ervaren, laten zien en ervaren dat zij onderdeel zijn van een grotere gemeen­schap van mensen die Jezus Christus willen navolgen en Zijn Woord willen leven; u mag hun de vreugde van het evangelie doorgeven, die mede inhoudt dat niet de hoeveelheid zout maar de kracht van dat zout ertoe doet. Het zout geeft smaak, het zout weert bederf, het zout doet het vuur oplaaien. Dat dit zout in ons allen moge zijn!

Gods zegen!

Van harte wens ik U Gods zegen toe, dat u het ambt van classispredikant met veel vreugde mag kunnen uitoefenen en dat Uw inzet mag inspireren om het vuur niet te laten doven maar om in de kracht van de Geest zout der aarde te zijn.

Terug