Arsacal
button
button
button


Familiedag in Velsen Noord: Effeta, ga open...

23e zondag door het jaar

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 9 september 2012
Familiedag Velsen Noord, in de tuin, na de Mis
Familiedag Velsen Noord, in de tuin, na de Mis

De Sint Joseph parochie in Velsen Noord, die behoort tot de regio van Beverwijk, vierde op zondag 9 september een familiedag: met een feestelijke Gezins-Eucha­ris­tie­vie­ring, gezongen door een familiekoor van 6 tot 86 jaar begon een dag van ontmoeting en allerlei spelen die door jong een oud konden worden gedaan. Pastor Matthew en pastoor Roland Putman ofm con­ce­le­breerden bij de heilige Mis. Voor de kinderen was er een kinderwoorddienst.

Hierbij de homilie die ik bij deze gelegenheid heb gehouden:

Homilie

Je bent niet gemaakt om alleen te zijn! God heeft ons mensen geschapen als sociale wezens, om te kunnen communiceren met anderen, om elkaar te steunen en bij te staan.

We zien dat al in het eerste boek van de bijbel, het boek Genesis: de mens klaart helemaal op als God die mens als man en vrouw heeft geschapen: “Eindelijk been van mijn gebeente”, roept die mens dan opgetogen uit: hij is niet meer alleen, maar samen.

En als het zo ver is dat God de mens man en vrouw geschapen heeft, dan staat er ook dat zij als beeld van God geschapen zijn.

De mens is dus niet geroepen om alleen te zijn, man en vrouw vullen elkaar aan, samen zijn zij beeld van God en het huwelijk werd zo de oervorm van menselijke gemeen­schap: met zijn tweeën en toch één.

Dat mogen we ons op deze familiedag natuurlijk wel even te binnen brengen: het huwelijk is iets heel moois: man en vrouw zijn beeld van God, ook al eigenlijk omdat zij zichzelf aan elkaar geven: heel je leven geef je aan elkaar en aan je gezin, zoals Jezus dat zegt bij het Laatste Avondmaal en we dat iedere keer bij de consecratie herhalen: “Dit is mijn lichaam... Dit is mijn bloed voor jou... een nieuw en altijddurend verbond”, zo zeggen man en vrouw dat aan elkaar: Mijn lichaam, mijn bloed, mijn geest, voor altijd wil ik met je samen zijn, ik sluit met jouw een altijddurend verbond.

Niet dat dit altijd gemakkelijk is, een relatie is nooit gemakkelijk. Je moet rekening houden met de ander, je moet er zijn voor die ander, je kunt niet zo maar doen wat je wilt; soms zijn er moeilijkheden, maar je kunt niet weglopen, je bent een verbond aangegaan, een belofte om als het moeilijk is, elkaar te zoeken, eenheid te herstellen, te weten dat je huwelijk, ieder huwelijk geven en nemen is, maar vooral geven.

Maar juist dat geven is zo belangrijk, ook voor jezelf. Het geven opent je en het geopend zijn naar anderen, dat maakt je gelukkig. Je kunt gelukkig leven en een goede toekomst tegemoet gaan als je jezelf opent voor God en voor elkaar.

We willen wel even stil staan bij al degenen die deze belofte ook hadden gegeven en het zo graag hadden willen waarmaken, maar het niet hebben gekund, vaak buiten de eigen schuld: je moet het nu eenmaal samen doen, je kunt het niet alleen.

Maar het is goed je erop in te stellen: iedere relatie vraagt offers, waar liefde is daar wordt ook pijn geleden. Als je liefhebt of lief hebt gehad doet het je pijn als het niet lukt, en ook als de ander iets overkomt, als je die ander moet missen...

Natuurlijk ben je het ook weleens zat, wil je nu eindelijk weleens tijd voor jezelf, snak je soms naar rust.

Maar... je wordt pas gelukkig als je je opent, je bent pas in vreugde als je iets voor anderen betekent. Iemand dacht op een gegeven moment: ik wil eens even helemaal niemand. En hij ging een week alleen op vakantie. Nog nooit had hij zo’n akelige vakantie gehad als toen.

Een mens is niet gemaakt om alleen te blijven, hij is geschapen om mens voor anderen te zijn, voor God en de naaste. Op deze zondag horen we het evangelie van de doofstomme die door Jezus wordt genezen. Doofstom zijn is iets vreselijks: je kunt niet communiceren, je hoort niet wat anderen zeggen en je kunt zelf niets zeggen. In feite is die doofstomme man een soort symbool van de mens die - zonder dat hij dat eigenlijk wil of kiest - vaak in zichzelf is opgesloten.

Wij voelen die onmacht allemaal: op het vlak van onze verhouding met God, want wij kunnen onszelf niet redden, wij kunnen onszelf niet verlossen, uit onszelf zijn wij opgesloten binnen de grenzen van het aardse bestaan; alleen God kan die grenzen open gooien, door Hem heeft ons leven dat wijde perspectief, open naar een eeuwig leven, eeuwig geluk.

En wij voelen die onmacht ook vaak in onze verhouding tot andere mensen: wij kunnen andere mensen vaak niet bereiken, een probleem met andere mensen niet oplossen, wij stoten op grenzen, wij worden gekwetst door wat anderen ons aandoen, we ervaren de pijn van niet te kunnen communiceren met die of met die.

Maar in het licht van God kun je anders naar mensen kijken, kun je over grenzen heen stappen, kun je je openen zelfs voor degene die voor jou niet geopend is.

Effeta, Ga open, zegt de Heer tegen deze doofstomme man en Hij zegt het eigenlijk ook tot ieder van ons: Ga open, ga open, open jezelf door de kracht van Mijn genade zelfs voor die mensen voor wie je je het liefst zou willen afsluiten, ga open om te communiceren, met elkaar, met Mij, zegt de Heer, en zie hoe God je in de ruimte heeft geplaatst, in een wijd perspectief, het perspectief van het eeuwig leven en van dat we allemaal kinderen zijn van God.

Sluit je niet op, sluit je niet af... Dus: Effeta, ga open, ga open.

AMEN.

Terug