Arsacal
button
button
button


Vrijwilligers zijn enorm belangrijk in de kerk!

Grote opkomst voor vrijwilligersdag in Heiloo

overweging_preek - gepubliceerd: zaterdag, 13 oktober 2018
Er is toekomst voor de kerk!
Er is toekomst voor de kerk!
De grote kapel voor het begin van de dag
De grote kapel voor het begin van de dag
Leo Fijen signeert zijn boeken
Leo Fijen signeert zijn boeken

Zaterdag 13 oktober vond in het Diocesaan centrum bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo de vrij­wil­lig­ersdag van het bisdom plaats. De opkomst overtrof de verwachtingen, waardoor er de nodige aanpassingen hadden moeten plaats­vin­den. Een luxe probleem en zulk soort problemen hebben we graag! Het was een geslaagde dag, mede door de inspirerende lezing van Leo Fijen.

De foto's onderaan zijn van Wim Koopman.

Vrij­wil­lig­ers zijn heel belangrijk in de kerk. Zonder vrij­wil­lig­ers gaat het gewoon niet. Deze dag was dus ook bedoeld om voor al die geweldige inzet te danken! Fijn dat ze met zovelen kwamen waardoor we voor de lezing moesten uitwijken naar de grote kapel.

De lezing van Leo Fijen ging over ‘De kansen en moge­lijk­he­den van kerken en parochies’ mede naar aanleiding van het boek dat hij onlangs samen met de bekende bene­dic­tijn Anselm Grün publiceerde. Het is een hoopvol boek (verschenen bij uitgeverij Adveniat) en zo was ook de lezing die uitnodigde om vooral de kansen te zien en missio­nair te zijn. Zo beval Leo Fijen sterk aan om als parochie ook bredere evenementen te organiseren waar mensen zich door aangesproken kunnen voelen die verder af staan van het kerkelijk leven. Het was duidelijk dat de lezing de aanweizgen zeer inspireerde. Daarna volgde de Eucha­ris­tievieirng waarin mgr. Jozef Punt hoofd­cele­brant was en ik de homilie hield die U hieronder aantreft.

Na de lunch waren er twee rondes workshops gewijd aan allerlei thema's die met het bisdom en de inzet van vrij­wil­lig­ers te maken hebben. Heel populair was de rondleiding over het bede­vaartsterrein dat dus nog lang niet bij alle diocesanen voldoende bekend is. Andere thema’s waren de exhortatie van paus Franciscus over heiligheid, een zangworkshop, oefenen in bidden, de neocatechumenale weg; de zending van de ‘blauwe zusters’, het jon­ge­ren­werk, de caritas, de organisatie van het bisdom en vragen aan de bisschop, welke laatste workshop door mij verzorgd werd.

De reacties waren enthousiast en dat stimuleert ons zeker, zoals secretaris-generaal Eric Fennis aan het einde van de dag zei, om opnieuw zo’n vrij­wil­lig­ersdag te organiseren.

 

Homilie

Inspiratie

Allereerst wil ik natuurlijk graag
mijn dank uitspreken dat U gekomen bent.
Het is gewoon heel goed en heel belangrijk
dat we ons bisdombreed verbonden weten
in onze inzet voor Christus en de Kerk.
En ik wil mijn dank uitspreken
omdat U zich inzet.
Er zullen vast ook wel mensen zijn
die meehelpen omdat ze het leuk vinden
om samen met anderen een klusje te doen of zo,
maar over het algemeen
is de inspiratie waarmee we dit doen
- U en ik, wij allen - ons geloof;
we doen dit
omdat we ons geloof en de Kerk liefhebben.

Waarom zijn we in de kerk?

Dat is niet vanzelfsprekend,
zeker niet in onze tijd.
We horen over misstanden in de kerk, misbruik
over die heeft dit gedaan
of die heeft daar niet goed gehandeld
en dan lijkt er soms niets anders meer te zijn dan dat
en zouden we onze mooie en goede herinneringen en ervaringen
bijna vergeten;
maar we zijn niet in de kerk
voor een pastoor, ook niet voor een bisschop of een paus,
hoeveel waardering we ook
voor bepaalde voor­gangers kunnen hebben;
we zijn in de kerk voor Jezus Christus,
om Zijn woorden te overwegen,
Zijn sacramenten te vieren,
ons geloof te voeden
en inspiratie op te doen
om een goed mens te kunnen zijn
met liefde voor God en liefde voor de naaste.

Die boeven zitten daar niet meer!

Kun je je geloof uiterlijk beleven?
Ja, dat kan en dat gebeurt natuurlijk ook.
Vroeger zeiden ze:
de grootste boeven door de week
zitten zondags voor in de kerk.
Maar die boeven zitten daar niet meer,
daar zitten de gehandicapten en bejaarden
en zo hoort dat ook!
Maar word je een beter mens
door niet naar de kerk te gaan?
Zeker niet!
We worden in de kerk juist
steeds weer aangesproken
op onze opdracht als christen,
het gaat er tenslotte
over geloof, hoop en liefde.

Bedankt!

Dus: bedankt
dat u zich daarvoor als vrij­wil­lig­er inzet,
dat die gemeen­schap dóórgaat
en het geloven levend houdt
met de zorg voor de medemens in de caritas,
catechese, liturgie en alles wat daarbij komt kijken.
Bedankt!

Vrij­wil­lig­er zijn we niet om ons belangrijk te voelen,
het is een mooie dienst, een bijdrage,
het is voor anderen, voor God en de gemeen­schap.

'T Putje

We zijn hier in Heiloo bij ‘t Putje.
Hier kun je altijd terecht
om te biechten (iedere dag), om te praten,
om een kaarsje op te steken,
je te bezinnen of een kop koffie te drinken,
ook weer dankzij vele vrij­wil­lig­ers.
We zijn hier
op een plaats waar Maria
bijzonder wordt vereerd,
ons diocesaan heiligdom.

Zij is er voor gegáán

Ook in het heel korte evangelie
dat we net hebben gehoord,
wordt Maria geëerd:
“Zalig de schoot die U gedragen heeft
en de borsten die U hebben gevoed”,
roept een vrouw uit de menigte.
Het antwoord van Jezus klinkt nogal kritisch:
“Veel meer gelukkig
zijn zij die naar het woord van God luisteren...”.
Dat is geen kritiek op Maria,
want Maria heeft juist dat gedaan:
zij heeft naar het woord van God geluisterd
en zij is daarvoor gegáán.

Posities

Maar het is wel een kritiek op mensen
die denken in posities:
ik heb deze functie, deze taak,
niemand mag daaraan komen,
dat is mijn positie.
Dan sluiten we ons af,
we plaatsen een soort muur
om onze positie,
terwijl de dienst die we verrichten
juist veel mooier wordt
als we anderen erbij betrekken,
als we uitzien naar mensen met talenten
en als we een open gemeen­schap zijn
die nieuwe mensen wil ver­wel­ko­men.
Nodig rustig eens iemand uit
om naar de kerk te komen en mee te doen.

De Eucha­ris­tie

We staan in de kerk
voor grote veranderingen.
Ja, er zal nog veel veranderen.
Nu al zijn de levendigste parochies
die met veel mensen
met een niet-Neder­landse achtergrond.
Gelukkig dat we een wereldkerk zijn,
heet hen hartelijk welkom!
Sommige gemeen­schappen worden klein
en al is het goed om plaatselijk samen te komen
om te bidden,
bij het kerk-zijn hoort de heilige Eucha­ris­tie
die Jezus zelf ons als viering heeft gegeven,
de viering van Zijn lijden, sterven en verrijzen.
De kerk leeft van de Eucha­ris­tie.
We kunnen daarom alleen kerk zijn met elkaar
als we het geloof ook vieren in ruimer verband,
om een levende gemeen­schap te vormen
met oud en jong
rond de viering van de Eucha­ris­tie.

Één lichaam

En in die gemeen­schap zijn we allemaal van belang,
het gaat niet om afkomst of positie,
het gaat om liefde, het gaat om dienst;
of zoals Paulus in de eerste lezing zei:
Jullie zijn allemaal kinderen van God.
We vullen elkaar aan,
we zijn allemaal ledematen van één lichaam
en als mee doen en onze bijdrage te leveren,
zoals wij dat kunnen,
ontstaat een prachtig werkend geheel,
het lichaam van Christus
dat de kerk is.

Dat Maria, moeder van de Kerk
ons allen zal zegenen, beschermen en geleiden!
Amen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug