Arsacal
button
button
button


Niemand is goed dan God alleen

In de H. Cunerakerk in Nibbixwoud

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 14 oktober 2018
H. Cunerakerk
H. Cunerakerk
Waar zou deze deur toegang toe geven?
Waar zou deze deur toegang toe geven?

Zondag 14 oktober was ik in de H. Cunerakerk in Nibbixwoud, onderdeel van de Emmaus­parochie. Daar werd deze zondag aalmoezienier Paul Vlaar ge­pre­sen­teerd die in deze regio gaat assisteren. Samen met hem en met pastoor Fred Deen hebben we de Eucha­ris­tie gevierd met prachtige zang van het Cunerakoor.

Pastor Paul Vlaar zal ook aan de kerk­bestuurs­ver­ga­deringen deelnemen als adviseur. Hij kent de parochie goed, omdat hij daar in het verleden als pastoraal werker en priester was aangesteld. Na afloop van de viering was er gelegenheid elkaar te ontmoeten en heb ik nog heel wat mensen kunnen ontmoeten en ook vragen kunnen beantwoorden.

 

Homilie

Goede meester...

Een enthousiaste jongeman komt aangelopen,
valt op zijn knieën en roept uit: “Goede Meester...”.
Hij dweept met Jezus.
Maar het antwoord van Jezus
is nuchter en ontnuchterend:
“Niemand is goed dan God alleen”.

Onsterfelijk

Een bisschop vertelde in zijn preek
bij een Vormsel­vie­ring
dat de naam van Jezus nu na 2000 jaar
nog op de lippen van miljarden mensen is,
maar dat sterren zoals Justin Bieber die nu aanbeden worden
over enkele tientallen jaren weer vergeten zullen zijn.
Een meisje uit de groep van vormelingen
zei naderhand tegen haar vriendinnetje:
"Heb je dat gehoord:
Hij denkt dat Justin Bieber vergeten zal raken.
Wat een onzin!".
Sterren zijn onsterfelijk,
dat geloven hun fans.

Als dat meisje wat ouder wordt
zal ze heel wat van haar sterren hebben zien sterven
en de glans van veel idolen hebben zien verbleken;
want het leven gaat door
en niemand is goed dan God alleen.

Wij leven nu

Wij leven nú;
wij ervaren en beleven de dingen van nu;
we raken daar een beetje in ondergedompeld.
De erge dingen van nu lijken ons erger
dan de erge dingen van vroeger;
en de dingen die ons raken
doen ons veel meer pijn
dan wat er ver van ons vandaan gebeurt.
Ook de sterren van nu lijken ons groter en stralender
dan de sterren van vroeger.
Niets is zo goed als wat nu goed gevonden wordt;
En niets is zo nieuw als wat nu als nieuw wordt aangeprezen.
enzovoorts.

Maar al zijn wij ook ondergedompeld in de tijd van nu
als vissen in het water,
toch kunnen we met Gods hulp
worden als forellen
die tegen de stroming in
op zoek gaan naar de bron:
laat je niet meeslepen,
niemand is goed dan God alleen.

Sterven en verrijzen

Het ritme van de seizoenen
laat ons ieder jaar weer zien
hoe alles voorbijgaat;
maar ook dat hetzelfde steeds weer terugkomt:
in de lente is alles nieuw en fris en groen,
maar dat maakt deel uit van een vast ritme
van sterven en verrijzen.

En zo is het eigenlijk met alles:
onder de oppervlakte van de dingen die veranderen,
zijn er waarden en zaken die blijven
en is er Eén die blijft.

Waardering

Als wij mensen ontmoeten
die hoog opgeven van hun eigen kwaliteiten
en anderen in hun schaduw willen stellen;
als wij met mensen te maken hebben
die zo nodig moeten imponeren
met hun geld of hun bezit
met hun capaciteiten;
of als wij mensen tegenkomen
die mensen proberen te bespelen,
die anderen zwart maken
om zichzelf wit te wassen,
maakt dat ons eerder voorzichtig;
Zeker, we kennen die neiging bijna allemaal wel een beetje.
Wij willen zelf goed zijn
en goed gevonden worden,
waardering is voor iedere mens belangrijk.
Maar we waarderen en vertrouwen allemaal veel meer
een bescheiden en eenvoudig mens
die niet hoog van zichzelf opgeeft
zich niet beter voordoet dan hij is,
die voorzichtig en te­rug­hou­dend in zijn oordeel is
en de mens die hij ontmoet
tracht te begrijpen in zijn wezen.

het gaat voorbij....

"Niemand is goed dan God alleen".

Die woorden van Jezus tegenover de rijke jonge man
die Jezus als een soort idool benadert
- maar het mag niks kosten -,
die woorden relativeren
geld en goed waar mensen zo aan hechten,
de dingen en de mensen
en al het andere
wat toch weer voorbij gaat.
Alles is betrekkelijk:
dat fijne en dat nare,
dat mooie en dat lelijke,
alles gaat voorbij,
die pijn gaat voorbij,
dat verdriet, net zo goed als een succes,
als jeugd of wat dan ook;
het leven gaat voorbij;
het is allemaal maar even;
daaronder blijft altijd
dat wij en iedere mens
in God geborgen zijn,
dat Hij van ons houdt
en ons bij de hand wil nemen.
Vaak grijpen mensen die hand pas
als ze zich arm voelen,
echt in nood zitten
en zelf geen uitweg zien,
maar God wil iedere dag
een vader voor ons zijn,
een band opbouwen.

relativeren, want niemand is goed...

Waar het om gaat
als Jezus die rijke jongeman
uitnodigt om zijn bezit te verkopen, is precies dit:
hij mag van niets een afgod maken,
niet van zichzelf, niet van zijn geld en goed,
zelfs niet van Jezus.
Hij mag Jezus niet volgen
als een soort van held of popidool,
want niemand is goed dan God alleen.
Dit evangelie is een uit­no­di­ging
om te relativeren:
onze moeilijkheden, onze successen,
wat er gebeurt en ga zo maar door;
alles wat geen blijvende betekenis heeft;
want als die rijke jonge man zou relativeren en weg zou geven
waar hij nu zo aan gehecht is,
is hij pas vrij om Jezus na te volgen.
Amen

Terug