Arsacal
button
button
button


Zonnepanelen en Led-verlichting in ‘groen’ seminarie

Mag je een teken vragen?

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 16 oktober 2018
Zonnepanelen en Led-verlichting in ‘groen’ seminarie
De nieuwe zonnepanelen
De nieuwe zonnepanelen
Kloostergang met Led-verlichting
Kloostergang met Led-verlichting

Maandag­avond 15 oktober was ik op bezoek in het Redemptoris Mater seminarie om de staf en seminaristen te ontmoeten en met hen de Eucha­ris­tie te vieren. Maar eerst zijn we naar de Led-verlichting en de zonnepanelen gaan kijken...

Het diocesaan missio­nair seminarie in Nieuwe Niedorp is bestemd voor de kandidaten die in de priester­op­lei­ding van het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn en de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen. Het seminarie leeft van giften en het is dan ook dankzij sponsoren dat een aantal milieu-vriendelijke maatregelen kon worden genomen, die op den duur tevens kostenbesparend zijn: in de kloostergangen van het gebouw is fraaie led-verlichting aangebracht (de gang komt nu nog mooier uit) en achter het seminarie is een zonne-park te vinden dat voldoende energie moet leveren voor de gebouwen en de moge­lijk­heid biedt om aan het net energie te gaan leveren. Kortom: in Nieuwe Niedorp staat een groen seminarie.

In de Eucha­ris­tie heb ik een homilie gehouden; in die Mis was de evangelielezing van de dag Lc. 11,29-32 waarin Jezus zegt dat het een verdorven geslacht is dat om een teken vraagt en dat geen ander teken zal worden gegeven dan dat van Jona. Het lijkt er dus op dat de Heer het niet zo op tekens heeft. Maar tekens zijn er in soorten.

In het oude testament vroeg Gideon om een teken, meermalen zelfs (Recht. 6, 17 en Recht 6. 36-37), Mozes moest een teken geven aan Farao met zijn staf die in een slang veranderde en de profeet Jesaja moest koning Achaz namens de Heer zeggen dat die om een teken moest vragen en toen die dat niet wilde, kreeg hij het teken toch: De maagd zal zwanger worden en een kind baren (Jes. 7).

Zacharias wilde eveneens een teken in het Lucas evangelie dat de bood­schap dat hij vader van Johannes de Doper zou worden, waar was, maar dat werd niet op prijs gesteld. Thomas tenslotte wilde zijn vinger in de plaats van de nagelen kunnen steken voordat hij zou geloven. Hij kreeg het, maar wel met een licht verwijt: zalig die niet zien en toch geloven.

Wat in het evangelie van Lc. 11 gebeurde, gaat nog iets verder: er is een onwelwillende houding, niet van geloof: God moet het hun maar bewijzen en dan zullen de mensen wel zien en oordelen... Maar het basisteken, het meest fundamentele teken dat God ons geeft is het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus, het paasmysterie.

Als we op die basis en dus de basis van het geloof zoeken naar een beter verstaan van Gods wil, zal de Heer ons wel ingeven wat we moeten doen en dus in zekere zin een teken geven. Een teken mogen we vragen als het voortkomt uit ons verlangen om die wil van God beter te verstaan en te volgen...

Terug