Arsacal
button
button
button
button


Nuntius op bezoek in Heiloo

Majiec Gradzki en Bert Glorie zetten stap naar de wijding

nieuws - gepubliceerd: maandag, 5 november 2018
seminaristen met nuntius, bisschoppen en rectoren
seminaristen met nuntius, bisschoppen en rectoren
Majiec Gradzki
Majiec Gradzki
Bert Glorie
Bert Glorie

Pauselijk Nuntius, aarts­bis­schop Aldo Cavalli was maandag 5 november op bezoek in Heiloo waar twee priester­stu­denten een belangrijke stap zetten: Bert Glorie werd onder de kandidaten voor het priester­schap opgenomen (‘admissio’), Majiec Gradzki legde de geloofsbelijdenis en eed van trouw af ter voor­be­rei­ding op de diaken­wijding die op 17 november in Heiloo zal plaatsvinden (om 12.00 uur).

Na aankomst kreeg de Nuntius van rector Jeroen de Wit een rondleiding over het bedevaartterrein. De Nuntius heeft lang gebeden in de kleine kapel en was onder de indruk van de muur­schilderingen. Ook heeft hij water uit de bron gedronken, die zich voor de kleine kapel bevindt.

Terug in het Juliana­klooster waar het seminarie is gevestigd, was iedereen in de grote zaal (Engelenzaal) verzameld waar de Apos­to­lisch Nuntius een lezing gaf over de rol van een Nuntius in historisch perspectief, over de ont­wik­ke­ling van het paus­schap van de opvolger van Petrus door de eeuwen heen, waarbij meer dan duizend jaar de pausen niet alleen geestelijk leiders waren maar ook een kerkelijke staat bestuurden; ook sprak hij over de uitdagingen van deze tijd van secularisatie, met name over de nieuwe evangelisatie.

Na een korte pauze begon de Eucha­ris­tie­viering waarin mgr. Jozef Punt hoofd­cele­brant was en de Admissio verleende aan Bert Glorie en waarin hij de geloofsbelijdenis en eed van trouw van Majiec aanvaardde. Voor Majiec was dit echt de laatste stap voor zijn diaken­wijding over twaalf dagen. Voor Bert is deze stap ook heel bijzonder, zeker ook omdat hij blind geboren is en de aanvaarding van Bert Glorie als kandidaat een bevestiging is dat hij ondanks deze beperking prima kan werken in de parochies, zo is wel gebleken. Van harte wensen we hen beiden proficiat met deze dag!

Na de Mis was er een goed verzorgde maaltijd met alle aanwezigen in de Engelenzaal, waarbij priester­stu­denten voor de bediening zorgden of ook muziek lieten horen. We konden constateren dat de huidige lichting Redemptoris Mater seminaristen weer heel muzikaal is!

De seminaristen gaan nog even door met feestelijke dagen: op 6 november wordt de dies gevierd en op 7 november is er een landelijke impulsdag voor roepingen in Utrecht.

(de foto's zijn o.a. van Eric Venneker)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug