Arsacal
button
button
button
button


Bisdomstaf neemt afscheid van Steven van Weede

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 8 november 2018

Op donderdag 8 november is aan het einde van de staf­ver­ga­dering van het bisdom Haarlem-Amsterdam met een feestelijke lunch in het bisschopshuis afscheid genomen van Jhr. mr. S.R.K.M. van Weede.

Iedere donderdag­ochtend na een Eucha­ris­tie­viering vergadert de bisdomstaf: bisschop, hulp­bis­schop/vicaris-generaal, bisschoppelijk vicaris, econoom, kanselier en secretaris-generaal zijn dan bijeen om de bestuurlijke aan­ge­le­genheden te bespreken. Ook de emeritus hulp­bis­schop, mgr. J. van Burgsteden, die nog verschillende taken vervult, is daar gewoonlijk bij aanwezig. Drs. Martin Frederiks notuleerde de vergadering.

Aan het einde van de vergadering was Steven van Weede aanwezig. Eerder was al afscheid genomen van hem in bredere kring, maar de leden van de staf­ver­ga­deringwaarvan hij zoveel jaren deel had uitgemaakt, wilden dat toch graag ook een keer doen onder elkaar.

Het werd een gezellige bijeenkomst met een heerlijke maaltijd waarbij de stafleden Steven van Weede alle zegen toewensten voor zijn verdere toekomst, waarbij bijzonder aan zijn echtgenote werd gedacht.

Terug