Arsacal
button
button
button
button


Kunnen we de parochies opnieuw opbouwen of is het te laat?

Impulsdag over parochievernieuwing in Utrecht

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 november 2018
Opening van de Impulsdag
Opening van de Impulsdag

In Utrecht werd op zaterdag 10 november een impulsdag gehouden voor parochievernieuwing. Maar natuurlijk is de eerste vraag: kan dat nog wel? Is het niet te laat en te ver heen? Mirjam Spruijt gaat voor oases.

Veel te doen...

Tien november was dit jaar een dag dat er overal katholieke activiteiten waren: natuurlijk was er de dag van Kerk in Nood "Ontmoet de wereldkerk", in Hilversum; er was een dag over medische ethiek met kardinaal Eijk, er waren diaken­wijdingen in Rotterdam en zelf ben ik na de dag over parpochievernieuwing nog naar de jaarlijkse feest- en bezinningsdag van van de charismatische gemeen­schapo El Shaddai in Amsterdam gegaan.

Uit alle bisdommen

Toch was er op de impulsdag in Utrecht een flinke groep aanwezig met vertegen­woor­digers uit alle Nederlandse bisdommen, mensen die als priester, diaken of kernvrijwilliger actief zijn in en voor de parochies.De dag werd georga­ni­seerd door het Platform voor RK Evangelisatie samen met het Katholiek Alpha Centrum en het Centrum voor parochiespiri­tua­li­teit.

Gebed

Het thema was dit jaar het gebed als fundament voor parochievernieuwing. De lezing die ik daarover op deze dag heb gehouden is na te lezen in het volgende bericht op www.Arsacal.nl. Het R.k. Alpha­cen­trum heeft de lezing bovendien opgenomen en stelt die opname be­schik­baar (rk-alpha­cen­trum.nl).

Oases

In haar openingswoord gaf Mirjam Spruijt van het Centrum voor parochiespiri­tua­li­teit het meteen al aan: Ik hoop dat er in ieder bisdom oases ontstaan, parochies die centra worden van kerkelijk leven. Ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Het is belangrijk dat er plaatsen zijn of ontstaan waar het kerkelijk leven in alle facetten aanwezig is, waar volop activiteiten zijn, aanbidding, catechese, voor alle leeftijden.

keuzes

Priesters moeten soms keuzes maken; waar ze zien dat een gemeen­schap uit een kleine groep hoogbejaarde mensen bestaat, moeten ze niet met alle energie die in hen is proberen om daar toch nog leven in te blazen. Beter is het dan om de jongere mensen en gezinnen te begeleiden naar een gemeen­schap waar ze meer voeding kunnen krijgen.

Renovation, Rebuilt

Belangrijke elementen bij het opnieuw opbouwen en 'renoveren' van een parochie zijn de Alpha cursus en een goede aanpak met goed leider­schap. Op deze dag werden twee boeken ge­pre­sen­teerd die via uitgeverij Betsaida verkrijgbaar (zullen) zijn in Nederlandse vertaling: ‘Divine renovation’ (God renoveert de parochie) en ‘Rebuilt’. Een priester en een pastoraal werker vertelden later op de dag in Utrecht - daar was ik niet meer bij - over hun ervaringen met het implementeren van de trajecten die in deze boeken worden aangereikt. Thom Koot van Xpand ging nader in op het leider­schap in een parochie: hoe geef je leiding aan een team. Daarbij is te bedenken dat het heel belangrijk is dat er rond de priester een goed gevormd team van mensen komt te staan die meewerken. In ons bisdom Haarlem-Amsterdam (en in het bisdom Den Bosch) wordt die vorming vooral gegeven door het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut.

Terug