Arsacal
button
button
button
button


Seminarist Maciej Grądzki door mgr. Punt diaken gewijd

Mooie viering in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 november 2018 - 297 woorden
Mgr. Punt, de wijdeling en ik
Mgr. Punt, de wijdeling en ik
De dalmatiek hangt klaar!
De dalmatiek hangt klaar!
De stoet priesters zet zich in beweging aan het begin van de Mis
De stoet priesters zet zich in beweging aan het begin van de Mis

In de grote kapel van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo was het feest op 17 no­vem­ber: daar werd se­mi­na­rist Maciej Grądzki tot diaken gewijd door mgr. Jozef Punt. Maciej komt uit een gezin afkoms­tig uit Warschau, dat jaren gele­den als missie­ge­zin naar Neder­land is geko­men.

De familie woont in Almere waar een ‘Missio ad Gentes’ is van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg: familie komen daar in contact met Neder­landse ge­zin­nen en proberen het evan­ge­lie door te geven maar Missie­ge­zin zijn is ook een gees­te­lij­ke weg die het gezin zelf gaat. Maciej is de oudste uit een gezin met ver­der allemaal meisjes! Hij is in zijn pas­to­rale jaar in Wie­rin­gen, Mid­den­meer en Hip­po­ly­tus­hoef en veel pa­ro­chi­anen uit deze pa­ro­chies waren bij de diaken­wij­ding aanwe­zig.

Het was een mooie vie­ring waarin de Bishop's sin­gers voor de muzikale opluiste­ring zorg­den en een der­tigtal pries­ters con­ce­le­breer­den. Voeg daaraan toe dat het een prach­tige, zonnige dag was en de Bis­schop een mooie preek hield. Jezus zei in het evan­ge­lie “Zal de Mensen­zoon bij zijn komst nog het geloof op aarde vin­den?” Deze woor­den van de Heer zijn zeer toepas­baar op onze tijd, tege­lijk maakte de bis­schop met een mooi voor­beeld dui­de­lijk dat de gelo­vi­gen een be­lang­rijke steun zijn voor een diaken en pries­ter wanneer zij hem aan­moe­di­gen om zijn roe­ping goed en trouw te beleven.

Na afloop was er fe­li­ci­te­ren in de kapel en waren er koffie, thee en broodjes in het Oesdom. Veel gasten waren ook in Nieuwe Niedorp uit­ge­no­digd, waar ik daarna ook nog was en zag dat de zalen en gangen van het semi­na­rie vol zaten met gasten.

Van harte fe­li­ci­te­ren we Maciej en wensen hem een goede opgang naar het pries­ter­schap!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug