Arsacal
button
button
button
button


Zes bedienaren heilige communie aangesteld

Parochie Heemstede

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 november 2018

Vrijdag­avond 23 november zijn in de kapel van het bisschopshuis in Haarlem zes Heemsteedse parochianen tot buitengewone bedienaren van de heilige communie aangesteld.

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten concelebreerde bij de Eucha­ris­tie­viering waarin dit plaats vond. Enkele familieleden woonden de plechtigheid bij, maar er is niet veel plaats in de bisschopskapel. De zes buitengewone bedienaren zullen hun taak verrichten in de parochies van het Klaverblad (Heemstede, Bennebroek, Vogelenzang).

In de Apocalyps lazen we deze dag over het boekje dat de apostel moet inslikken: het is zoet in de mond, maar bitter in het lijf. Zo worden we geraakt door (het woord van) God en dat is zoet, het geeft ons vreugde en vrede; maar datzelfde woord van God zal ons dan voor allerlei uitdagingen stellen, die soms hard en bitter zijn: want het leven van een christen en katholiek vraagt soms moeilijke beslissingen en keuzen, dwars tegen de stroom in; het vraagt ook om volharden en consequent zijn. Die genade hebben we gevraagd in deze viering, want de buitengewoon bedienaar van de heilige communie wordt op bijzondere wijze geroepen om door zijn leven getuigenis te geven van het evangelie.

De buitengewoon bedienaar mag in de vieringen de gewijde bedienaren (priester, diaken) helpen met het uitreiken van de heilige communie en de communie aan de zieken brengen. Ook mag hij/zij - als er geen priester of diaken is - het heilig sacrament uitstellen (niet de zegen geven).

Wie kan dit worden? Wanneer de pastoor van de paorchie gelovigen hiervoor wil voordragen, volgen die in ons bisdom een korte cursus die geleid wordt door pastoor Floris Bunschoten uit Assendelft. Als die cursus is afgerond kunnen zij worden voorgedragen voor de aan­stel­ling.

Terug