Arsacal
button
button
button


Hein Jan van Ogtrop tot erekanunnik benoemd

Bij zijn afscheid als plebaan

nieuws - gepubliceerd: zondag, 25 november 2018
Plebaan Hein Jan van Ogtrop bij zijn afscheid in de kathedraal
Plebaan Hein Jan van Ogtrop bij zijn afscheid in de kathedraal
Bisschop mgr. Jozef Punt bij zijn toespraak
Bisschop mgr. Jozef Punt bij zijn toespraak
de nieuwe doopvont; foto onder: gewelf van doopkapel
de nieuwe doopvont; foto onder: gewelf van doopkapel

Zondag 25 november op het feest van Christus Koning vond het afscheid van Hein Jan van Ogtrop als plebaan van de kathedraal plaats. Een volle kathedraal maakte de waardering voor deze herder duidelijk. De bisschop was bij de receptie na afloop en maakte zijn benoeming tot ere­kanun­nik bekend.

Tijdens de plechtige viering zong het voltallig kathedrale koor en werden drie nieuwe leden geïnstalleerd, een soort "nabrander" omdat de officiële installatie­vie­ring al voor de zomer was geweest maar een drietal kinderen alsnog in groep zes van de koor­school was ingestroomd. Mooi om zo dit aspect van de kathedraal bij het afscheid van de plebaan gestalte te geven!

Tevens werd op deze dag het nieuwe interieur van de doopkapel ge­pre­sen­teerd met een doopvont van Gijs Frieling - die ook het Mozes-op-sneakers-mozaiek in de kathedraal heeft gemaakt - en werken van Marc Mulders. Weer een stap naar de voltooiing van de grote res­tau­ra­tie van de kathedraal, die komend jaar zal worden gevierd.

De Eucha­ris­tie­vie­ring begon om 10 uur, zodat ik nog het hartelijke afscheidwoord kon beluisteren dat de nieuwe pastoor, dr. Bart Putter, aan het begin van de viering sprak, voordat ik naar de 11.00 uur Mis in Overveen vertrok. De plebaan neemt met enige weemoed afscheid nu hij dit pastoraat na meer dan vijfentwintig jaar verlaat, maar - zo zei pastoor Putter - hij wil deze dag een positieve toonzetting geven. En zo gebeurde het ook. Aan het einde van de Mis bracht het kathedrale koor een aubade en kwamen vele mensen hem de hand drukken.

Bij de receptie hield de bisschop een toespraak waarbij hij de constructieve samen­wer­king met de plebaan in goede sfeer prees die er eigenlijk altijd was geweest en hem het ere­kanun­nikaat toekende. De plebaan beloofde deze waardigheid op gepaste wijze te dragen en "geen malle dingen meer te zeggen", maar iedereen hoopte toch wel dat hij dat niet helemaal zou nalaten.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug