Arsacal
button
button
button
button


Hein Jan van Ogtrop tot erekanunnik benoemd

Bij zijn afscheid als plebaan

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 25 november 2018 - 315 woorden
Plebaan Hein Jan van Ogtrop bij zijn afscheid in de kathedraal
Plebaan Hein Jan van Ogtrop bij zijn afscheid in de kathedraal
Bisschop mgr. Jozef Punt bij zijn toespraak
Bisschop mgr. Jozef Punt bij zijn toespraak
de nieuwe doopvont; foto onder: gewelf van doopkapel
de nieuwe doopvont; foto onder: gewelf van doopkapel

Zondag 25 no­vem­ber op het feest van Christus Koning vond het afscheid van Hein Jan van Ogtrop als ple­baan van de ka­the­draal plaats. Een volle ka­the­draal maakte de waar­de­ring voor deze her­der dui­de­lijk. De bis­schop was bij de receptie na afloop en maakte zijn benoe­ming tot ere­kanun­nik bekend.

Tijdens de plech­tige vie­ring zong het voltallig ka­the­drale koor en wer­den drie nieuwe leden geïnstalleerd, een soort "nabran­der" omdat de offi­cië­le in­stal­la­tie­vie­ring al voor de zomer was geweest maar een drietal kin­de­ren alsnog in groep zes van de koor­school was inge­stroomd. Mooi om zo dit aspect van de ka­the­draal bij het afscheid van de ple­baan gestalte te geven!

Tevens werd op deze dag het nieuwe interieur van de doop­ka­pel ge­pre­sen­teerd met een doopvont van Gijs Frieling - die ook het Mozes-op-sneakers-mozaiek in de ka­the­draal heeft gemaakt - en werken van Marc Mulders. Weer een stap naar de vol­tooi­ing van de grote res­tau­ra­tie van de ka­the­draal, die komend jaar zal wor­den gevierd.

De Eucha­ris­tie­vie­ring begon om 10 uur, zodat ik nog het harte­lijke afscheid­woord kon be­luis­te­ren dat de nieuwe pastoor, dr. Bart Putter, aan het begin van de vie­ring sprak, voordat ik naar de 11.00 uur Mis in Overveen ver­trok. De ple­baan neemt met enige weemoed afscheid nu hij dit pas­to­raat na meer dan vijfen­twin­tig jaar verlaat, maar - zo zei pastoor Putter - hij wil deze dag een po­si­tie­ve toon­zet­ting geven. En zo gebeurde het ook. Aan het einde van de Mis bracht het ka­the­drale koor een aubade en kwamen vele mensen hem de hand drukken.

Bij de receptie hield de bis­schop een toe­spraak waarbij hij de con­struc­tieve samen­wer­king met de ple­baan in goede sfeer prees die er eigen­lijk altijd was geweest en hem het ere­kanun­nikaat toekende. De ple­baan beloofde deze waar­dig­heid op gepaste wijze te dragen en "geen malle dingen meer te zeggen", maar ie­der­een hoopte toch wel dat hij dat niet helemaal zou nalaten.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug