Arsacal
button
button
button


Bijbeljaar geopend in Franciscusparochie i.o.

Haarlem Noord, IJmuiden, Velserbroek, Santpoort en Driehuis

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 december 2018
Pastoor George opent de bijeenkomst
Pastoor George opent de bijeenkomst
Vicaris Bruggink en Prof. dr. Piet van Midden
Vicaris Bruggink en Prof. dr. Piet van Midden
Prof. Van Midden tijdens zijn lezing
Prof. Van Midden tijdens zijn lezing

Zaterdag­ochtend was ik in de H. Adelbertus­kerk in Haarlem Noord om het bijbeljaar te openen dat heel komend jaar in de regio wordt gevierd met allerlei initiatieven rond het Woord van God onde rhet thema "Zend Uw liefde en trouw".

Een fraai logo met deze woorden - het opschrift van psalm 57 - hing op een banner in de kerk en was afgebeeld op de kaarsen die voor in de kerk stonden opgesteld en aan het einde van de openings­viering werden uitgereikt aan vertegen­woor­digers van de parochielocaties. Iedere locatie ontving een grote kaars voor de kerk en een kleinere kaars voor de kinderwoorddienst.

Parochie­bestuursleden en het pastorale team - pastoor dr. George Paimpilli, kapelaan Julius Elferink, assistent Vicaris Gerard Bruggink en diaken John Versteeg - en vele andere parochianen (ruim honderd op een zaterdag­ochtend) waren aanwezig bij de feestelijke opening. Ook deken Ton Cassee gaf acte de présence waarmee hij de waardering vanuit het dekenaat uitdrukte voor dit mooie initiatief. Marjolein en Romke leidden de bijeenkomst in goede banen. Na een welkomstwoord van de pastoor werd de bijbel plechtig binnengedragen en voor in de kerk tussen de kaarsen van het bijbeljaar neergelegd. Daarna mocht ik het jaar formeel openen, waarbij ik een korte toespraak heb gehouden (zie onder).

Prof. dr. Piet van Midden gaf op de eerste dag na zijn emeritaat als hoogleraar meteen weer een mooi college: een lezing waarin hij ons door de hele bijbel meenam en ons liet zien hoe verrassend de bijbel kan zijn en hoe anders het boek der boeken oordeelt en denkt dan wij mensen gewend zijn te doen.

Els Bosman las daarna psalm 57 voor, waaraan het motto van dit bijbeljaar is ontleend. Vervolgens mocht ik aan de vertegen­woor­digers van de locaties de kaarsen met het logo van dit bijbeljaar uitreiken evenals een banner.

Na afloop was er nog ruimschoots gelegenheid voor ontmoeting in de ruimte die daarvoor achterin de kerk is gemaakt.

OPENING VAN HET BIJBELJAAR

Wat een mooi initiatief, dit bijbeljaar. Wat mooi ook dat er vanuit de parochie allerlei suggesties gekomen zijn om dit jaar invulling te geven.

Ik wil de sint Franciscus­parochie in oprichting dan ook van harte feliciteren met dit initiatief: een jaar om met tal van pastorale activiteiten de bijbel centraal te stellen en het Woord van God steeds meer voor ons levend te laten worden.

Beeld­cul­tuur

We leven in een beeld­cul­tuur, luisteren en lezen is veel minder populair. En we leven ook nog eens in een heel snelle wereld: er is weinig tijd om ergens bij stil te staan, te reflecteren: je moet verder...

En daar komt bij dat onze katholieke cultuur vaak meer een beeld­cul­tuur is dan een woord­cul­tuur.

Bijbel van de armen

In de Middeleeuwen hielden mensen al rekening met die eigenaardigheid van de plaatjes-cultuur, want een beetje was dat toen ook al zo en velen konden niet anders dan plaatjes kijken, omdat ze niet konden lezen. De bijbel werd verbeeld in de glas-in-lood-ramen van onze kerken. Die vensters werden wel de “biblia pauperum”, de bijbel van de armen, genoemd.
Die armenbijbel geeft wel een begin van kennis van de Schrift, ook een goed begin, maar een beetje arm blijft het nog wel, als we alleen maar plaatjes kijken.

Het woord verdiept...

Sinds het tweede Vaticaans Concilie wordt in de liturgie in de volkstaal rijkelijk geput uit het Woord van God, dat in elke viering wordt gelezen. Ook is een cultuur van zelf bijbel-lezen gestimuleerd.

Want een beeld kan ons bijblijven, maar een woord kan meer op de inhoud verdiepen en het geloof is uit het gehoor. God heeft vele woorden gesproken door profeten en Zijn definitieve Woord gegeven in Jezus Christus, die het vlees geworden Woord is; in Hem komen Woord en beeld samen.

Een 'levend evangelie'

Het is Gods wens dat Zijn Woord ook vlees en bloed wordt in ons leven, dat het gaat leven in ons hart, dat het onze gedachten en daden zal bezielen.

Zoals bij de heilige Franciscus die door tijdgenoten een “levend evangelie” werd genoemd, omdat hij zoveel gelijkenis had met Jezus Christus.

Daarom ben ik blij met dit bijbeljaar in deze parochie die missionair wil zijn en wens dat de bijbel, dat woord van leven, voor ons allemaal steeds meer gaat leven en een voedingsbron zal zijn.

Van harte wens ik U allen een mooi jaar toe en verklaar dit bijbeljaar hiermee voor geopend!

Terug