Arsacal
button
button
button


Internationale conferentie

Liturgy and Sacred Space. Architecture for Divine Worship in the 21st Century

nieuws - gepubliceerd: maandag, 24 september 2012
altaarruimte in de door de Z. paus Johannes II geconsacreerde kerk van Divino Amore in Rome
altaarruimte in de door de Z. paus Johannes II geconsacreerde kerk van Divino Amore in Rome

In de snel veranderende omstandigheden van de katholieke Kerk in Nederland vormt het gebruik en de (her)inrichting van de liturgische ruimte een cruciale uitdaging met het oog op een nieuwe evangelisatie. Wat zijn de theologische grondslagen voor het gebruik van de liturgische ruimte? Welke relatie bestaat er tussen kunst en liturgie en tussen architectuur en liturgie?

Daarover gaat de inter­nationale conferentie Liturgy and Sacred Space. Architecture for Divine Worship in the 21st Century dat de Tiltenberg, het centrum voor kerkelijke vorming van het bisdom Haarlem-Amsterdam, organiseert op 5 en 6 november 2012. Sprekers zijn onder meer Mons Guido Marini, ceremoniaris van Paus Benedictus XVI en theoloog Uwe Michael Lang.

Dit symposium is gericht op diverse doel­groepen. Tijdens dag 1 van het symposium staan de theologische en liturgische grondslagen centraal; hiervoor nodigen wij in het bijzonder docenten, priesters, diakens, seminaristen en andere studenten uit. Tijdens dag 2 komt de concrete toepassing hiervan aan bod; hiervoor nodigen wij met name degenen uit met bouwzaken en kerkelijke kunst bezig zijn, pastoors en parochie­besturen van kerken die herin­ge­richt moeten worden, maar ook anderen die in de pastoraal zijn aangesteld of in besturen zitten om hen bewust te maken van de betekenis van de liturgische ruimte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Tiltenberg: sacredspace2012@tiltenberg.org. Voor het programma zie de website www.sacredspace2012.nl

Terug