Arsacal
button
button
button


Tien jaar Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 december 2018

Tien jaar geleden werd het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) opgericht door mgr. Jozef Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Het tienjarig bestaan werd op 30 november gevierd met een symposium en een postume publicatie van ‘De grondslag van de Katholieke Sociale Leer’ van prof. dr. Gerard van Wissen z.g.

Prof. Van Wissen (1943-2014) is ons helaas vroeg ontvallen: ruim vier jaar geleden overleed hij, die de bezielende voorzitter was van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Onder zijn leiding kwamen er regelmatig interessante symposia tot stand over de sociale leer, evenals summercourses en acht publicaties. Ook werkte het CSLK met andere partijen aan projecten mee.

Hij was hoogleraar aan de Uni­ver­si­teit van Amsterdam, ridder in de orde van oranje Nassau en ridder in de orde van Sint Sylvester. Hij doceerde onder meer aan de Tiltenberg (seminarie en Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut).

De eerste drie jaar mocht ik als bestuurslid bij het werk van het CSLK betrokken zijn en van nabij getuige zijn van de inzet en bekwaamheid van Van Wissen.

Bij de tiende CSLK-verjaardag verscheen een nieuwe publicatie die aan het einde van een goed bezocht symposium werd ge­pre­sen­teerd: een inleiding op het katholieke sociale denken die zich onder de nagelaten papieren van de overleden hoogleraar bevond en waarin het wezen en de kracht van het katholiek sociaal denken met kennis van zaken en leesbaar uiteengezet.

De huidige voorzitter Victor Scheffers schreef een inleiding en Philip Weijers gaf een terugblk op een aantal aspecten van deze tien jaar. De publicatie is te verkrijgen via de website van het centrum: www.cslk.nl

Bisschop Punt was bij de feestelijke gelegenheid aanwezig en ik heb het laatste gedeelte kunnen meemaken van een geslaagde dag. Dat er nog vele mogen volgen!

Terug