Arsacal
button
button
button


Een nieuwe bisschop voor Roermond!

Mgr. Harrie Smeets gewijd

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 december 2018
Mgr. Harrie Smeets met zijn voorganger, mgr. Wiertz
Mgr. Harrie Smeets met zijn voorganger, mgr. Wiertz
Mgr. Harrie Smeets met mgr. Van den Hende de hoofdconsecrator
Mgr. Harrie Smeets met mgr. Van den Hende de hoofdconsecrator
Begroeting door mgr. Hurkmans, ernaast mgr. Punt
Begroeting door mgr. Hurkmans, ernaast mgr. Punt

Het was een uitermate feestelijk gebeuren in Roermond: 22 bis­schop­pen waren aanwezig om de handen op te leggen bij een nieuwe ambts­broeder, mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond. Van harte feliciteren we de nieuwe bisschop die we alle zegen toewensen voor zijn nieuwe ambt. Op de dag van zijn wijding heeft hij in ieder geval een mooi en goed begin gemaakt.

De kathedrale kerk was niet alleen helemaal vol, veel mensen hadden geen kaart meer kunnen bemachtigen voor de viering en waren in de Munsterkerk om op een groot scherm de wijding te volgen. De minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus, was aanwezig evenals staatst­secre­taris Raymond Knops. Vanzelfsprekend ontbrak ook de gouverneur van Limburg, commissaris van de Koning Theo Bovens niet. Veel ridders van het H. Graf waren er, want de nieuwe bisschop maakt daar deel van uit.

Mgr. Van den Hende, voorzitter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie was de hoofdconsecrator en werd geassis­teerd door mgr. Frans Wiertz en mgr. Everard de Jong.

Kardinaal Willem Eijk werd op deze dag geoperereerd en er werd speciaal voor zijn herstel gebeden.

Het was een prachtige plechtigheid die op TV is uitgezonden en de moeite waard is om nog eens te bekijken!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug