Arsacal
button
button
button
button


Koperen jubileum van drie priesters gevierd in Nieuw Vennep

12,5 jarig priesterfeest van Ivan Garcia Ferman, Rob Verhaegh en Ruben Torres

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 9 december 2018

Zaterdag 8 december was ik 's middags in Nieuw Vennep waar we het 12,5 jarig priesterfeest hebben gevierd van de priesters Ivan Garcia Ferman, Rob Verhaegh en van de pastoor van Nieuw Vennep Ruben Torres. Het was tegelijk het patroonsfeest van de parochie die aan de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria is toegewijd.

Het was groot feest. De volle kerk, de feestelijke Eucha­ris­tie­viering en het feest daarna in de naast de kerk gelegen Herberg maakten duidelijk dat de mensen blij zijn met hun priesters. natuurlijk ging de aandacht van de parochianen van Nieuw Vennep vooral uit naar hun eigen pastoor, die veel waardering kreeg. Ik werd door nogal wat parochianen aangesproken dat 'het bisdom' hem voorlopig niet weg mocht halen! Het werd zeer gewaardeerd dat de pastoor dit feest samen met zijn wijdingsgenoten kon vieren. Pastoor Ivan Garcia en pastoor Rob Verhaegh vieren deze 12,5 jaar op zondag 9 december ook in hun eigen parochies, zodat het voor hen een heel feestelijk weekend is.

In de Mis hebben we ook gedacht aan Eusebio Balcueva die met deze drie priesters is gewijd en nu in de Filippijnen werkzaam is.

De Herberg was overvol en er heerste overal een gezellige sfeest van feest en ontmoeting. Ook pastoor Cees van Lent was gekomen, evenals pater Bert Wooning svd uit Hoofddorp en een Filippijnse priester uit Breda. Diaken Fons Litjens was er eveneens en diaken Hans van Meeteren assis­teerde bij de Eucha­ris­tie­viering.

Van harte proficiat aan deze jubilarissen!

HOMILIE

Feest

Beste koperen priesters en U allen,

Eucha­ris­tie betekent dankzegging.
Het is inderdaad met grote dankbaarheid
dat ik deze Eucha­ris­tie met jullie vier.
Want het is feest!
Het is niet alleen het parochiefeest van Nieuw Vennep
want deze kerk is
aan de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria toegewijd;
Dit is ook de dag
dat we mogen gedenken dat deze drie priesters
12,5 jaar geleden
de heilige priester­wijding hebben ontvangen
uit handen van mgr. Jozef Punt
in de Haarlemse kathedraal.

Dank!

Ik ben dankbaar en blij
dat jullie je in deze jaren
zo mooi hebben ingezet voor Christus en de Kerk.
Het waren zeker niet de gemakkelijkste jaren
om katholiek priester te zijn
en jullie zullen zelf ook moeilijkheden hebben gekend,
toch staan jullie hier
om God dank te zeggen,
want Hij was er in al die jaren,
in voor- en tegenspoed,
op de momenten dat je hem zelf
heel dichtbij voelde,
maar ook in de dagen
dat Hij veraf leek
of jij jezelf van Hem verwijderde.
Wees niet bang
Hij heeft je niet laten vallen
en Hij zal dat ook niet doen,
want Hij is barmhartig
en ik ben dankbaar dat jullie hier
mogen staan,
God dankend voor de vele genaden
die Hij door jullie handen
en door jullie woorden
aan mensen heeft gegeven.

Van harte wil ik jullie dan ook feliciteren
met deze bijzondere dag.

Tegen de stroom...

Een priester moet vaak tegen de stroom ingaan.
Hij gaat in tegen de stroom van een tijd,
die God vergeten heeft;
een priester kiest voor een leven
waarin hij niet zelf de controle heeft,
hij geeft zichzelf uit handen, in vertrouwen;
een priester leidt - als het goed is -
een weggegeven leven;
hij wordt soms niet begrepen,
hij moet soms moeilijke keuzes durven maken,
die ingaan tegen de geest van de tijd,
want hij kan niet met alle winden meewaaien;
een priester moet maar met één wind meewaaien
en dat is de wind van de heilige Geest.
Er moet in Hem maar één vuur, één passie zijn
en dat is het vuur van de heilige Geest,
een passie voor God.

Dat gaat niet vanzelf,
we blijven steeds weer zoeken
naar die bron.

Roeping

Ik zou vandaag ook willen bidden
dat er meer jonge mensen zullen zijn
die geraakt worden
door dezelfde genade
die jullie, beste priesters, hebben gekregen.
Misschien is hier zelfs iemand aanwezig
die door Gods genade wordt geraakt
om zijn of haar leven aan Christus te geven,
bij­voor­beeld als priester of zuster.
Wees dan niet bang.
Het is trouwens niet door een gemakkelijk leven
dat je gelukkig wordt,
maar door een waardevol leven.
Maar wees niet bang,
want Hij stelt je echt niet teleur!

Maria

Op het hoogfeest van de on­be­vlekte ont­van­ge­nis
gedenken we dat God
Maria heeft voorbereid vanaf het allereerste begin:
Hij heeft haar bewaard voor de erfschuld,
waardoor zij helemaal vrij was om het goede te doen
en niet geneigd was tot het kwaad.
We vieren dus vandaag
dat God aan het aller-prilste begin
van het leven van Maria
- dus toen zij in de schoot van haar moeder ontstond -
al een plan met haar leven had
en haar daarop had voorbereid.

Het klopt

In zekere zin geldt dat eigenlijk voor ieder van ons.
Niet dat wij zo on­be­vlekt ontvangen zijn,
ik merk in ieder geval in mijzelf
dat ik niet zonder verlangens en gedachten ben
die niet van God komen.
En dat zullen we allemaal wel hebben.
We zijn niet volmaakt.
Wat is het bij­voor­beeld al moeilijk
om echt goed te zijn
voor iemand die we niet zo sympathiek vinden,
om een ander iets te gunnen,
wat we zelf graag hadden gehad,
enzovoorts.
Maar het is wél zo
dat God voor ieder van ons een bestemming
in gedachten heeft.
Dat is onze roeping
en op het moment dat we die roeping ontdekken,
voelen we vervulling,
er valt een kwartje op z’n plaats.
God heeft ieder van ons gemaakt
om dat doel te bereiken, die missie te vervullen.

Moeder

Maria is na haar ont­van­ge­nis uitgegroeid en opgegroeid
en heeft op een gegeven moment
die roeping moeten beantwoorden.
We hebben het in het evangelie gehoord:
een engel trad bij haar binnen
en vroeg of zij bereid was
de moeder te worden van de verlosser,
van Jezus Christus onze Heer.

Maria zei “ja”, “Mij geschiede naar Uw woord”
en door dat “ja” bevestigde zij
wat God in haar hart had gelegd,
waarop Hij haar had voorbereid.
Zij voelde dat het goed was.
Zij zou de Heer ter wereld brengen,
zoals we straks op het kerstfeest weer zullen vieren.

Als een zalm of forel...

Eigenlijk zijn we allemaal als Maria,
omdat wij Jezus ook ter wereld brengen.
Door alle mooie en goede dingen die we doen,
door de woorden die we spreken
met geloof, hoop en liefde erin,
brengen we iets van Jezus in de wereld,
we laten Hem als het ware geboren worden.
Dat is onze roeping!
Niet de geest van de tijd,
maar de Geest van God is onze leider.
Wees dus als een zalm of een forel
die tegen de stroom inzwemt.
Daar worden die vissen alleen maar sterker van,
alleen een dode vis
drijft met de stroom mee.

Proficiat!

Dus, beste priesters en u allen:
van harte proficiat met deze dag,
dat de maagd Maria jullie altijd moge begeleiden
om net als zij
dat “ja” tot God en tot je roeping
te blijven herhalen, heel je leven lang!
Amen.

Terug