Arsacal
button
button
button
button


Pastoor Ignas Tilma als pastoor in De Vijfhoek geinstalleerd

Heerhugowaard, De Noord en Het Kruis, Waarland, Nieuwe Niedorp, 't Veld

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 9 december 2018
Priesters en diakens na de viering
Priesters en diakens na de viering
de kerk van De Noord klaar voor de installatie
de kerk van De Noord klaar voor de installatie
ook andere kerkelijke gemeenschappen waren vertegenwoordigd
ook andere kerkelijke gemeenschappen waren vertegenwoordigd

Zondag 9 december was ik in Heerhugowaard De Noord voor de Eucha­ris­tie­viering waarin ik Ignas Tilma als pastoor-moderator van de parochies van De Vijfhoek heb geïnstalleerd. Het was een mooie en feestelijke viering, waarin de nieuwe pastoor zeer hartelijk welkom werd geheten.

Gea Klercq sprak namens de parochieraad en de jongeren van jongeren­groep Sint Virgilius boden met een welkomstwoord hun eigen gebrouwen bier aan, waarmee de reis naar de Wereld Jongerendagen (WJD) wordt gesponsored. De secretaris van het parochie­bestuur las de benoemingsbrief voor. Dames- en herenkoor Sint Caecilia en het ritmisch koor verzorgden de zang en naast pastoor Ignas Tilma concelebreerden ook pastoor-deken Eduard Moltzer, die met de moderator "in solidum" (hoofdelijk, als team) is benoemd en de emeritus priesters pastoor Jan van der Linden, oud-pastoor van Waarland, en Mill Hill Father Jan Molenaar die beiden veel in de regio assisteren.

De nieuwe pastoor legde de geloofsbelijdenis en eed van trouw af en kreeg de viering van de sacramenten en de verkondiging van het Woord in deze parochies toevertrouwd, terwijl hem symbolisch de sleutels van de kerken werden overhandigd. De kinderen van de kinderkerk kwamen naar voren met zelf gemaakte bloemen en een feestslinger met een hartelijk welkom voor de pastoor.

Kortom, pastoor Tilma heeft op een mooie en sympathieke manier aan zijn nieuwe taak kunnen beginnen.

Volgende week volgt nog de installatie in Tuitjenhorn die met de parochies van de Vijfhoek en Schagen wordt verbonden.

HOMILIE

Beste pastoor Ignas Tilma, deken Moltzer en U allen,

Vijfhoek: Samen Kerk

Allereerst wil ik natuurlijk graag zeggen
dat het voor mij een vreugde is
pastoor Tilma te installeren.
Ik wens hem en U allen
een vruchtbare tijd en een fijne samen­wer­king,
maar ik denk dat dit wel zal gaan lukken!
Zoals uit de benoemingsbrief blijkt
is pastoor Tilma hier wel eerst aanspreekbare
maar hij is niet alleen aangesteld
voor De Noord,
maar ook voor Tuitjenhorn en de parochies van de Vijfhoek,
waarvan hij de pastoor-moderator is.
Hij zal in de wijde regio samenwerken
met pastoor deken Eduard Moltzer,
de diakens Hans Bruin en Toon Jorink
en catechiste Monica Wildeboer.
Hij zal dus Uw hartelijke mede­wer­king en inzet
voor deze mooie parochie
hard nodig hebben.
We zijn tenslotte samen Kerk,
we zijn allemaal gedoopt,
allemaal op een bijzondere wijze
kinderen van God
met de mooie zending
om de bood­schap van het evangelie
en het kerk-zijn
 in deze wereld gestalte te geven.

Pelgrims

Ja, we zijn samen op pelgrimstocht,
Gods volk op weg naar het beloofde land,
want we geloven dat leven en mens-zijn
niet tot die paar jaar op deze aarde beperkt is,
maar dat we eeuwigheidswaarde bezitten,
bestemd zijn om voor altijd gelukkig te worden
in dat huis van de hemelse Vader.
We kunnen ons nu nog geen voor­stel­ling maken
van hoe het zal zijn,
omdat het al het menselijk denken
en al onze voor­stel­lingen
zal overtreffen.
Voorlopig is het voldoende
dat we ons realiseren dat we voorbij­gangers zijn,
we moeten verder, we zijn pelgrims op aarde,
we moeten niet ergens aan vast blijven zitten.

Is er toekomst?

Maar soms bekruipt ons de vraag:
Is er toekomst voor het geloof,
is er toekomst voor de kerk,
er is wat dat betreft zoveel veranderd?
Gaat het niet slecht met de Kerk?

Waar God voor kiest

We zijn in de Advent, tijd van verwachting,
van uitzien naar de Heer die komt.
Goed twee weken nog, dan gaan we het kerstfeest vieren
en als we het kind in die armzalige kribbe zien liggen,
realiseren we ons weer
dat wij mensen wel vaak gáán
voor wat groot is, rijk en belangrijk,
voor het uiterlijk
maar dat God zelf de eenvoud kiest,
het kleine en verborgene.

Inhoud

Een oude man, gebrekkig al,
kreeg vlak voor kerstmis van zijn dochter
allerlei geschenken toegestuurd,
alles was imponerend chique en duur,
want zijn dochter was rijk,
maar die man keek niet blij.
En hij antwoordde een verzorgster die hem vroeg
waarom hij zo somber keek
terwijl die cadeaus toch zo mooi waren:
“Er zit geen liefde in”.

Wees een mens met inhoud,
met geloof en liefde,
met hoop en verwachting,
want er komt nog iets moois!

Johannes en Jezus

We hoorden zojuist
een stukje uit het evangelie volgens Lucas:
het begin van het optreden van Johannes de Doper,
die grote boetepredikant,
die de mensen kwam voor­be­rei­den
op de komst van Jezus Christus.
Zijn bood­schap was hoopvol:
“Heel de mensheid zal Gods redding zien”, preekte hij.

Lucas begint dit gedeelte van zijn evangelie
met een opsomming van de wereldse heersers
van dat moment.
Zo laat hij zien dat Gods komst en Zijn redding
plaats vinden binnen de mensengeschiedenis,
maar tegelijk ook dat God redt
niet door die grote figuren,
maar door wie in eenvoud goede dingen doet.

Tiberius, de grote Romeinse keizer is er bij
in dit lijstje van Lucas.
Hij bestuurde een wereldrijk.
Pontius Pilatus, Herodes, Annas en Kajafas,
landvoogd, vorst of hogepriester,
we kennen hen uit het lijdensverhaal:
zij speelden een lelijke rol in de kruisdood van Jezus.
Zij waren allemaal belangrijke mensen
in de ogen van de mensen van hun tijd
- machthebbers -,
maar het woord van God kwam niet tot hen,
dat kwam tot Johannes de Doper
en Jezus zelf was het mens geworden Woord van God,
maar die werden allebei in hun tijd
als criminelen weggezet:
Johannes werd gevangen genomen en onthoofd,
Jezus werd gekruisigd.

Soms met velen, soms bijna alleen

In die paar jaar dat Jezus is opgetreden,
zien we al een grote verschuiving:
op een gegeven moment lopen er duizenden
achter Hem aan,
Hij geneest zieken, wekt doden op,
geeft iedereen te eten.
Ze willen Hem tot koning uitroepen,
zo blij zijn ze met deze man uit Nazaret.
Maar even later is hij alleen,
Hij hangt aan het kruis en sterft,
slechts één apostel en een paar vrouwen
zijn bij Hem, dat is alles.

De Kerk is als Jezus

Met de Kerk gaat het niet anders.
De Kerk is “het lichaam van Christus”.
In de geschiedenis zijn soms de kerken vol,
dan weer zijn ze bijna leeg,
zij is een kerk van heiligen
en van grote zondaars,
maar de bood­schap is goed
en zij is altijd doorgegaan.
Het vergaat de Kerk dus in zekere zin
net als Jezus.
Dus loop niet weg,
zoek het niet bij de meerderheid,
niet bij de zogenaamd belangrijke mensen,
maar zet uw schouders eronder
om samen Kerk te zijn,
wees een pelgrim en ga verder,
leef met vuur, ga met geloof,
laten liefde en hoop u bezielen
en doe in eenvoud goede dingen.

Van harte wens ik U allen
een goed nieuw begin
en alle zegen toe!

Terug