Arsacal
button
button
button


Zuster Patricia neemt afscheid van parochie Spaarndam

42 jaren pastorale zorg afgesloten!

nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 december 2018

Op zondag 16 december nam de Spaarndamse parochie in een volle kerk afscheid van zuster Patricia. Het was zondag Gaudete en de parochie verheugde zich om 42 jaar (!) pastorale nabijheid van zr. Patricia in Spaarndam. Na afloop van de viering ben ik haar wezen bedanken voor haar inzet en om haar een goede, gezegende toekomst te wensen.

Gelukkig was ik nog in de gelegenheid om op tijd in Spaarndam te zijn om zuster Patricia gedag te zeggen. Ook de burge­mees­ter Pieter Heiliegers was nog aanwezig, die na de opheffing en samenvoeging van gemeente Haarlemmerliede burge­mees­ter zal worden in Uithoorn (waarvoor we hem alle geluk, succfes en zegen wensen!).

zr. Patricia schildert ikonen; als cadeau heeft zij een echte ikoon van de h. Wil­li­brord gekregen, mede­wer­ker van de h. Adalbertus, die de patroon is van de Spaarndamse kerk. Deze ikoon stond tijdens de mis op het altaar en is met gezegend met wierook.

Pastoor Bernard Zweers schreef over het vertrek:

"Zuster Patricia gaat ons verlaten, het is een ingrijpend én aangrijpend bericht.Tweeënveertig (42!) jaar heeft zij haar beste krachten gegeven aan onze Spaarndamse geloofs­ge­meen­schap. Terwijl het een komen en gaan was van priester-pastores, was zij de vaste pastorale rots in de branding.Het gevaar bij beschouwingen als deze (over iemand die afscheid neemt) is dat er vaak een heilig­ver­klaring volgt. Zuster Patricia is een bescheiden vrouw en zit niet te wachten op lovende woorden. Toch zal ze bij deze gelegenheid daaraan moeten geloven.Sinds de vier jaar dat ik met haar mocht samen­wer­ken, heb ik uitstekende ervaringen met haar gehad. Maar belangrijker, de parochianen zijn zonder uitzondering heel ingenomen met haar wijze en kalme pastorale benadering: werkelijk geïn­te­res­seerd in de ander, en respectvol voor andere opvattingen.Zuster Patricia is in tijden dat er grauwe en koude winden door de Kerk heen trokken overeind gebleven. Hoeveel uittredingen heeft zij wel niet meegemaakt, niet alleen priesters, maar ook medezusters.Het is mijn observatie dat zuster Patricia gelukkig is in haar religieuze staat, levend vanuit een vitaal geloof.Het is de Levende die haar kracht heeft gegeven ons te dienen in velerlei opzicht. Wij gunnen haar van harte vele goede jaren in Nijmegen bij haar medezusters.
Het zal voor ons moeilijk zijn zonder haar in ons midden, en voor zuster Patricia zal ’t ook even doorbijten zijn zonder haar vertrouwde Spaarndam.
Terugkijkend, en dat moment hoort bij het leven, mogen we echter de Allerhoogste danken dat zij zo lang in ons midden was. In het besef en vertrouwen dat we in gebed verbonden blijven".

 

Van harte alle goeds, Gods zegen gewenst voor Uw nieuwe periode in Nijmegen, zuster Patricia!

Terug