Arsacal
button
button
button
button


Nine Lessons and Carols in de kathedraal

Bijna is het zover...

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 24 december 2018 - 137 woorden
Nine Lessons and Carols in de kathedraal
nog een laatste repetitite...
nog een laatste repetitite...
Nine Lessons and Carols in de kathedraal

Zondag­avond 23 de­cem­ber vond in de ka­the­draal het Festival of Nine lessons and Carols plaats. Door de prach­tige zang van de Bavo­can­to­rij en de negen schrift­le­zingen die naar het Kerst­feest toe lei­den is dat altijd een bij­zon­dere belevenis, waar een geheel gevulde kerk ademloos naar luisterde.

Hoewel er in de ka­the­dral veel bij­zon­dere vie­rin­gen plaats vin­den in deze periode, waar­on­der deze week ook een uit­voe­ring met het St. Johns College Choir, één van de beroemdste koren uit Engeland, was de belang­stel­ling voor deze avond toch weer groter dan verwacht: de kerk was tot de laatste plaats bezet. Samen met de diakens Eric Fennis en Philip Weijers, de ple­baan, Bart Putter, en de bis­schop, mgr. Jozef Punt, was ik in deze vie­ring betrokken. Ook koorle­den en de magistra cantus, Sanne van Nieuwenhuijzen, lazen enkele van de lezingen.

Terug