Arsacal
button
button
button


Gouden feest familie Versteeg in Assendelft

moderator ziekenapostolaat; bedevaart Kevelaer

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 27 december 2018
het gouden bruidspaar
het gouden bruidspaar
Met de Herauten van het evangelie
Met de Herauten van het evangelie
De kerk van Assendelft (St. Odulphus)
De kerk van Assendelft (St. Odulphus)

Op 27 december vierden Janny en John Versteeg hun gouden huwelijks­feest. Beiden zetten zich op bijzondere wijze in voor de Kerk: John als diaken, hij en Janny onder meer in de leiding van het ziekenapostolaat en als broeder­mees­teres voor de Haarlemse bede­vaart naar Kevelaer.

Diaken Versteeg is bovendien als diaken aangesteld in de Franciscus­parochie i.o. (Haarlem Noord, Driehuis, Santpoort, IJmuiden, Velsen-Noord).

Het gouden feest werd gevierd met een feestelijke Mis in de parochiekerk van Assendelft vanwege de connectie van de pastoor met het ziekenapostolaat en omdat de Heralds of the Gospel (Herauten van het evangelie) daar gebaseerd zijn.

Bij de heilige Mis con­ce­le­breerden pastoor Floris Bunschoten en pastoor Eric van Teijlingen.

Homilie


Beste Janny en John, beste Gouden Bruidspaar,

Het is vandaag het feest van de apostel Johannes
en daar wordt goed aandacht aan besteed
in de teksten van deze heilige Mis.
Maar wat heeft dat met dit feest van jullie huwelijk te maken?

Op dit uur....

Op het feest van Johannes de evangelist
is het zover dat jullie je gouden huwelijk kunnen vieren.
Precies op deze dag en op dit uur
hebben jullie elkaar jullie ja-woord gegeven,
op het feest van Johannes, dus.
Jullie dragen zijn naam,
maar de evangelist is niet alleen
mijn en jullie mooie patroon,
zijn leven past ook nog eens mooi
bij de mensen die jullie zijn.

God danken


De naam Johannes betekent: God is genadig.
Dat is wat we vandaag allereerst willen vieren:
we danken God
die jullie in liefde en verbondenheid heeft bewaard.
Allereerst willen we vandaag zeggen aan Onze Lieve Heer:
U bent ons genadig geweest,
we willen U danken.

Doorverwezen

Dan is Johannes de apostel
die al op jonge leeftijd door de bood­schap van Jezus
werd geraakt.
Ook jullie hebben elkaar
al op jonge leeftijd jullie ja-woord gegeven
(zeker voor hedendaagse begrippen).


Johannes was bij Johannes de Doper
die hem naar Jezus wees met de woorden:
Zie het Lam Gods!
Jullie zijn net als Johannes op jonge leeftijd
met Christus en de Kerk in aanraking gekomen
en bent mensen tegen gekomen
die jullie naar Jezus hebben geleid.
Ik weet natuurlijk niet alle facetten van jullie leven,
maar ik denk wel te kunnen zeggen
dat mgr. Van Zijp
een belangrijke rol heeft gespeeld in jullie leven,
ook als iemand die jullie naar de Heer heeft verwezen.

Op tocht...

Johannes ging op tocht met Jezus,
zij trokken het land door,
terwijl de Heer hen onderrichtte
en zij allerlei mooie ervaringen opdeden,
waardoor hun geloof werd gevoed.
Ook dat is een belangrijk aspect van jullie leven:
ook jullie gaan regelmatig op tocht,
op bede­vaart met de Heer
en met allerlei mensen
in bede­vaarten naar Kevelaer
of nog andere plaatsen,
waardoor veel mensen mooie geloofservaringen opdoen,
waar ze nog lang aan terug zullen denken,
die hun leven veranderen
en die hun geloof sterken en voeden.

Zorg voor anderen

Johannes de evangelist
kreeg van Jezus de opdracht voor Maria te zorgen.
Zo hebben jullie jaren lang
bijzondere zorg gehad voor mgr. Van Zijp.
Die opdracht om voor je naaste te zorgen
hebben jullie in je eigen leven
daarna ook ter harte genomen
onder meer in het Ziekenapostolaat;
dat is zorg met geloof
voor mensen die vaak alleen zijn en thuis
en die jullie door het ziekenapostolaat
een hart onder de riem steken.
En jullie wisten en weten wat het is
om ziek te zijn,
jullie hebben zelf de nodige ervaring met
gezondheidsproblemen gehad,
die jullie steeds in een goede geest
hebben proberen te dragen en te offeren.

We hebben onlangs nog feestelijk gevierd
dat jullie zoon
al zoveel jaren in het voetspoor is getreden
van de zorg voor anderen in het ziekenapostolaat.

Opdracht om te verkondigen

Johannes de evangelist is ook degene
- zo zegt de traditie -
die als de geliefde leerling
dicht bij Jezus mocht zijn
aan het Laatste Avondmaal
en die de opdracht kreeg
- we hoorden het in het evangelie -
om de bood­schap van de verrijzenis van Jezus
te verkondigen.
Opnieuw kunnen we zeggen
dat dit in jullie leven vervuld is:
Jullie zijn verbonden met de Heralds of the Gospel,
die vandaag bij deze viering aanwezig zijn.
Al bijna vijftien jaar ben je, John,
als diaken in de kerk actief
om de bood­schap van het evangelie
uit te dragen
en door allerlei ac­ti­vi­teiten
mensen naar de verrezen Heer
te begeleiden.
Je doet dat niet alleen,
je wordt gesteund in je ambt als diaken,
allereerst door Gods genade
en bijzonder ook door Janny.
En samen zijn jullie bij de Heralds of the Gospel,
bij Kevelaer en het ziekenapostolaat
zeer betrokken.

Maria

Johannes kreeg Maria als zijn moeder toegewezen.
Jezus deed dat op het kruis,
het waren bijna Zijn laatste woorden,
waarmee Hij dat deed.
Mgr. Van Zijp was een Mariale priester.
Hij gaf de kerk in Schalkwijk niet voor niets
de naam van “Moeder van de verlosser”.
Ook daarin heeft hij jullie geïnspireerd
om Maria in geestelijke zin
bij je in huis te nemen.

Van harte wil ik vandaag met jullie, John en Janny,
de Heer danken voor al het goede
dat Hij jullie heeft gegeven.

Nog vele jaren!

De evangelist Johannes is heel oud geworden
en tot op hoge leeftijd actief
als apostel van Zijn Goddelijke meester.
Dat wens ik jullie op deze dag natuurlijk ook toe:
dat de Heer jullie moge zegenen en beschermen
en dat Hij jullie nog jullie nog vele jaren zal schenken
in goede gezondheid
en in dienst van de Heer, van Zijn Kerk en van de naaste!
Amen

Terug