Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij de paus en ontmoeting met de ambassadeur

“Auguri”

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 8 januari 2019 - 293 woorden
Op bezoek bij de paus en ontmoeting met de ambassadeur
(foto: Servizio Fotografico)
Z.Exc. Mw Caroline Weijers, ambassadeur voor Nederland bij de Heilige Stoel
Z.Exc. Mw Caroline Weijers, ambassadeur voor Nederland bij de Heilige Stoel
De paus spreekt tot het Corps Diplomatique
De paus spreekt tot het Corps Diplomatique (foto: Vatican Media)

De ochtend van 8 januari begon voor mij heel mooi: ik mocht de H. Mis vieren met de paus. Ook ontmoette ik de nieuwe am­bas­sa­deur van Neder­land bij de Heilige Stoel.

Ik ben twee dagen in Rome voor ver­schil­lende zaken waar­on­der de afwikkeling van een apos­to­lische visi­ta­tie die ik heb gedaan. Een bij­zon­der cadeau was de moge­lijk­heid die ik kreeg om de morgen van 8 januari te con­ce­le­breren met paus Fran­cis­cus in de kapel van het huis Santa Marta waar hij verblijft. De paus was heel harte­lijk: toen ik de kapel uitkwam stond hij ons daar al op te wachten en zei meteen: “Auguri” (gefelici­teerd). Hij zei zich mij nog te her­in­ne­ren van het bezoek dat mgr. Punt samen met mij in 2013 aan de paus heeft gebracht! Dat vond ik wel heel bij­zon­der.

In de mid­dag had ik een plezierige ont­moe­ting met de nieuwe am­bas­sa­deur van het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den bij de Heilige Stoel, Z.Exc. Mw Caroline Weijers, die enkele maan­den gele­den haar geloofs­brie­ven aan de paus heeft aange­bo­den en maan­dag 7 januari bij de nieuw­jaars­ont­vangst was die de paus voor het Corps Diploma­tique geeft. De groeps­foto werd bij die G elegen­heid gemaakt in de Sixtijnse kapel. De foto die ik met de am­bas­sa­deur heb gemaakt is in het huis Santa Marta waar de paus woont en wel voor de reproductie van de “ Knotenlöserin“ die zich daar bevindt: een schil­dering van Maria als toevlucht bij allerlei problemen (knopen) die op haar voor­spraak wor­den ontward. Het is een devotie die de paus in Augs­burg had leren kennen.

in de avond had ik nog een in­for­mele ont­moe­ting met mgr Hurkmans, die in Rome al goed gewend is.

Terug