Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek in Venhuizen

Aanstelling buitengewoon bedienaar

nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 januari 2019
met de beide diakens, de misdienaars en Wim Zurlohe
met de beide diakens, de misdienaars en Wim Zurlohe
interieur van de kerk
interieur van de kerk

Zaterdag­avond 12 januari was ik in Venhuizen, in de St. Lucas­parochie, die deel uitmaakt van het samen­wer­kings­ver­band Westfriesland Zuid-Oost. Tijdens de Eucha­ris­tie­viering heb ik de heer Wim Zurlohe aangesteld tot buitengewoon bedienaar van de heilige communie.

De diakens Jules Post - hij is werkzaam in deze parochies - en Hans Bruin assis­teerden en het Lucaskoor zong. De preek die ik bij deze gelegenheid heb gehouden, kwam de dag erna ook in de kathedraal te pas; die vindt U dus in dat bericht.

Wim Zurlohe, die heel actief is in de parochie en tijdens de vieringen en aan zieken de heilige communie uitreikt, werd aan het einde van de H. Mis door diaken Post gefeliciteerd met een bos bloemen en applaus. Ook ik kreeg bloemen, applaus en hartelijke felicitaties vanwege het begin van het coadjutor­schap. Het was allemaal heel sympathiek en na afloop van de Eucha­ris­tie­viering heb ik bij de koffie nog heel wat parochianen kunnen ontmoeten, waaronder een uiterst kwieke dame van 98 jaar!

Terug