Arsacal
button
button
button
button


Naar Panama: de Wereldjongerendagen beginnen

Dinsdag 22 januari

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 22 januari 2019

Op maandag 21 januari ben ik naar Panama gereisd om de Wereld­jonge­ren­dagen (WJD) mee te maken en me bij de jongeren aan te sluiten die daar een mooi voor­pro­gramma hebben meegemaakt. De dag erna begon de eigenlijke WJD in Panama city met de openingsmis van de aarts­bis­schop van de stad.

Al op Schiphol begint de WJD

In zekere zin begonnen de Wereld­jonge­ren­dagen al op Schiphol. Met mij stapten jongeren uit allerlei landen in en priesters en verschillende bis­schop­pen uit onder meer Ghana, de Filippijnen en de bisschop van Antwerpen. Op het vliegveld van Panama stonden vrijwilligers klaar om ons op te vangen en Jeroen Goosens bracht ons meteen naar de lokatie waar de Nederlanders deze dagen bijeenkomen. In de parochiekerk aan de H. Andreas Kim - een eenvoudig gebouw met golfplaten dak - waren de jongeren al bijeen voor de verdeling van de gastgezinnen. Het is een wijk buiten Panama City - vroeger een eigen dorp - op anderhalf uur rijden van het centrum en wat armer dan Sonà waar de jongeren heel hartelijk waren ontvangen. Iedereen die ik sprak was vol lof over de dagen van het voor­pro­gramma. 

Openingsmis Nederlandse lokatie

Nadat de jongeren hun gastgezinnen hadden opgezocht en iets hadden gegeten, vierden we de heilige Mis, waarin we hartelijk welkom werden geheten door de plaatselijke pastoor, een priester van Zuid-Koreaanse afkomst, die in Panama priester was geworden. Kapelaan Nico Kerssens preekte en de priesters en mgr. De Jong concelebreerden. 

Tegen midder­nacht kwamen we bij ons hotel en konden we de kamers betrekken. Het was een lange dag: toen ik het licht uitdeed was het half ‘s morgens in Nederland, tijd om op de staan, zou je zeggen. Dat deed ik dus pas zeven uur later. Het hotel waar veel bis­schop­pen verblijven ligt wat meer in het centrum van de stad, vlakbij de kerk van Santa Maria del Carmen, een van de grote kerken die bij de WJD betrokken zijn. In deze kerken kunnen jongeren bij het grote kruis dat zich daar bevindt, bidden en een briefje plaatsen met hun gebed en intentie. Op de foto is te zien dat daar veel gebruik van wordt gemaakt.

Openingsmis

om 13.00 uur werden de bis­schop­pen opgehaald om naar de lokatie te gaan waar de openingsmis met de aarts­bis­schop van Panama was. Na een feestelijk voor­pro­gramma werd de Mis gevierd door de aarts­bis­schop van Panama stad als hoofd­cele­brant in concelebratie met alle aanwezige priesters en bis­schop­pen, waaronder een tiental kardinalen. De aarts­bis­schop preekte uitgebreid en met een sterke nadruk op sociale vragen als weg naar vernieuwing van de maat­schappij en de kerk. De organisatie was met vele vrijwilligers aanwezig en het was voor de mensen in Panama best een flinke klus om alles goed te plannen, maar zij behielden bij alles hun vriendelijkheid en goede humeur.

tags: PanamaWJD

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug