Arsacal
button
button
button
button


Wereldjongerendagen: Vigilie en Slotmis

Zaterdag-zondag 26-27 januari

nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 januari 2019

Zaterdag 26 januari stond voor de jongeren in het teken van de pelgrimage naar het Campo San Juan Pablo II waar de vigilie werd gehouden, een gebedswake met de paus, voorafgaande aan de over­nachting op het veld. Zondag begon al op tijd de slot­viering: de Mis met paus Franciscus. Hoe was het?

Hoeveel?

zaterdag­ochtend vierden we voor de laatste keer de heilige Mis in de parochie van San Andres Kim. Mgr. Everard de Jong was de hoofd­cele­brant en hij bedankte aan het einde van de viering allen die zich hadden ingezet voor deze mooie dagen: gastgezinnen, parochie, Bob Wegkamp als coördinator, enzovoorts. Rector Walter Broeders hield een aansprekende preek uitgaande van zijn ervaring met het parachutespringen op Texel.

Na de Mis gingen de jongeren naar de lokatie waar de - dit keer vrij korte - pelgrimage begon naar het twee kilometer lange veld waar de vigilie en Mis zouden worden gevierd. Dat veld bleek goed gevuld. Hoeveel jongeren er op de WJD zijn, is door mij niet goed te zeggen. Ik hoor getallen over het aantal inschrijvingen dat voorafgaand aan de WJD zo’n 200.000 zou zijn, over het aantal jongeren bij de vigilie, dat tegen de 500.000 zou zijn en een aantal voor de mensen die naar de Mis zijn gekomen, waarbij getallen van 800.000 tot ruim een miljoen worden genoemd. Het was bekend dat dit een ‘kleinere’ WJD zou zijn, mede door de periode waarin die plaatsvond en de beperkte bereikbaarheid, maar deze aantallen vallen niet tegen.

Avondwake

De avondwake was mooi: getuigenissen van mensen die in hun leven hadden gezegd - in een niet gemakkelijk situatie - “Mij geschiede naar Uw woord”, thema van deze WJD, zang en dans en een mooie toespraak van de paus, die onder meer zei - in mijn woorden - dat we niemand moeten afschrijven die minder bekwaam is, gehandicapt of die kwaad heeft gedaan, ook die personen zijn onze liefde waardig en alleen langs de weg van de liefde worden we verlost, Jezus Christus heeft ons verlost, omdat Hij ons beminde, hoewel wij zondaars waren.

Portugal

Na de uit­stel­ling en zegen, bleef de paus nog lang in stil gebed staan voor bet beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima dat naast het altaar was opgesteld. Dit kon ons al een vermoeden geven waar de volgende jongerendag naar toe zou gaan, hoewel dat officieel pas aan het einde van de Mis zou worden afgekondigd. Maar het was al bekend dat de president van Portugal in Panama was aangekomen, dus ik denk dat wel veel mensen al hadden geraden dat Lissabon en verbonden daarmee Fatima de volgende WJD zou ‘hosten’.

Slotmis

De slotmis begon al om 8.30 uur. Gelukkig maar want het werd flink warm. Het gebeuren was een mooi feest van katholiek geloof. De heilige Mis en de gewaden waren goed verzorgd, evenals de zang en de preek van de paus, die op de Vaticaanse website na te lezen is. Voor en na is een bijeenkomst als deze ook een gelegenheid om andere bis­schop­pen te ontmoeten. Een van hen was aarts­bis­schop Ludwig Schick van Bamberg ( foto). Onze Nederlandse groep heb ik niet gezien, maar dat is niet verwonderlijk, gezien het feit dat het veld twee kilometer lang was.

Panama bedankt

Aan het einde van de Mis werd Panama bedankt - het is werkelijk enorm wat een vrij klein land in deze dagen tot stand heeft weten te brengen: de WJD was een feest voor heel het land. De president van Panama was met zijn echtgenote bij de Mis aanwezig, naast enkele andere regeringsleiders waaronder de president van Portugal met zijn echtgenote (zie foto), die door de paus na de Mis hartelijk werd begroet. Lissabon zal dus de volgende WJD ontvangen. 

Alles was heel goed verzorgd in Panama.

Voor de pelgrims zit de WJD er weer op. De meeste Nederlanders - ik ook- reizen in de nacht van zondag op maandag terug naar Nederland. De reis naar Nederland viel mee: de vlucht was uitgesteld vanwege de afscheidsceremonie voor de paus, maar we liepen nog 45 min. in. Op Schiphol kwam het moment van afscheid, we gingen uiteen, maar er komt nog een reünie!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug