Arsacal
button
button
button
button


Paulus, hij ging ervoor...

Wereldjongerendagen in Panama

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 27 januari 2019 - 297 woorden
Paulus, hij ging ervoor...
(foto: Ramon Mangold)

25 januari vier­den we het feest van Paulus’ beke­ring. In de preek van deze dag tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in de Mis na de catechese, stond ik stil bij zijn trouw aan het licht dat hij had gezien. Hij ging ervoor...

Je moet het je eigen­lijk even voor­stel­len: Paulus was een ont­wik­keld man, hij had de beste olei­ding gehad die je je kon bedenken, hij had gestu­deerd bij de grote Gamaliel. Hij zat hoog te paard, niet op een ezeltje zoals Jezus, hij was iemand met een positie en gezag, aan wie het was toe­ver­trouwd de chris­te­nen te ver­volgen tot zelfs in Damascus.

Die man wordt getroffen door een licht dat hem op de grond werpt, hij hoort een stem, en blind moet hij als een kind wor­den geleid en gene­zing ont­van­gen door een van degenen die hij ver­volgde... Hij was ineens klein en werd op een weg gezet die tegen­ge­steld was aan de po­si­tie­ve van macht en aanzien die hij had.

De groot­heid van Paulus is dat hij volhield, we moeten niet vergeten wat dat betekende: al zijn vrien­den raakte hij kwijt, zijn positie was weg, net zo goed als zijn aanzien en macht.

Ik hoop dat het licht van God, Zijn genade, jouw hart in deze dagen heeft geraakt. Je wordt daar­mee op een weg geplaatst. Hoe ga je ver­der? Als je thuis­komt en je leven weer begint, sluit je dan het boek van de WJD? Of mag God een nieuw hoofd­stuk met jouw leven beginnen?

Af en toe raakt God ons leven aan. Wat doen we ermee? 

Laten we op de dag van Paulus’ beke­ring God vragen dat hij ons zal helpen om trouw te zijn aan het licht dat Hij ons heeft gegeven en om ver­der te gaan op die weg... 

Terug