Arsacal
button
button
button
button


Paulus, hij ging ervoor...

Wereldjongerendagen in Panama

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 27 januari 2019
Paulus, hij ging ervoor...
(foto: Ramon Mangold)

25 januari vierden we het feest van Paulus’ bekering. In de preek van deze dag tijdens de Wereld­jonge­ren­dagen in de Mis na de catechese, stond ik stil bij zijn trouw aan het licht dat hij had gezien. Hij ging ervoor...

Je moet het je eigenlijk even voorstellen: Paulus was een ontwikkeld man, hij had de beste oleiding gehad die je je kon bedenken, hij had gestudeerd bij de grote Gamaliel. Hij zat hoog te paard, niet op een ezeltje zoals Jezus, hij was iemand met een positie en gezag, aan wie het was toevertrouwd de christenen te vervolgen tot zelfs in Damascus. 

Die man wordt getroffen door een licht dat hem op de grond werpt, hij hoort een stem, en blind moet hij als een kind worden geleid en genezing ontvangen door een van degenen die hij vervolgde... Hij was ineens klein en werd op een weg gezet die tegengesteld was aan de positieve van macht en aanzien die hij had.

De grootheid van Paulus is dat hij volhield, we moeten niet vergeten wat dat betekende: al zijn vrienden raakte hij kwijt, zijn positie was weg, net zo goed als zijn Aanzien en macht.

Ik hoop dat het licht van God, Zijn genade, jouw hart in deze dagen heeft geraakt. Je wordt daarmee op een weg geplaatst. Hoe ga je verder? Als je thuiskomt en je leven weer begint, sluit je dan het boek van de WJD? Of mag God een nieuw hoofdstuk met jouw leven beginnen?

Af en toe raakt God ons leven aan. Wat doen we ermee? 

Laten we op de dag van Paulus’ bekering God vragen dat hij ons zal helpen om trouw te zijn aan het licht dat Hij ons heeft gegeven en om verder te gaan op die weg... 

Terug