Arsacal
button
button
button
button


Studiedag voor alle priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten

16 februari - Diocesaan Heiligdom in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: maandag, 4 februari 2019
beeld van een eerdere studiedag
beeld van een eerdere studiedag
Studiedag voor alle priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten
Paulus, de grootste missionaris wordt geroepen
Paulus, de grootste missionaris wordt geroepen

De priesters, diakens, pastoraal werkers en cate­chisten die werkzaam zijn in de pastoraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam, zijn uitgenodigd voor een bijzondere studiedag in Heiloo op zaterdag 16 februari. Waarom ‘bijzonder’? Onder meer omdat mgr. Dominique Rey komt spreken, bekend van zijn vele initiatieven en boeken op het gebied van evangelisering en revitalisering van parochies.

Vanuit andere bisdommen hebben enkele pries­ters en diakens gevraagd of zij aan de dag kunnen deelnemen. Daar is op zich geen bezwaar tegen, mits er nog voldoende plaats is en zij zich zo spoedig mogelijk aanmelden. Dat kan nog per e-mail:

Nieuwe evangelisatie

Mgr. Dominique Rey zal in het Engels spreken, maar er is simultaanvertaling be­schik­baar. Ook zullen twee onlangs in het Nederlands verschenen boeken (vertalingen van ‘Divine Renovation’ en ‘Rebuilt’) kort worden ge­pre­sen­teerd. Joost van der Vlugt en Petra Bijvoet zullen het project Missionary School even toelichten, waar we nu in ons bisdom mee bezig zijn. Een belangrijk deel van de dag staat dus in het teken van nieuwe evangelisatie en activiteiten die in dat kader staan.

Seksueel misbruik en ander grens­over­schrij­dend gedrag

Maar we staan ook stil bij het thema dat heel de kerk bezig houdt en shockeert: grens­over­schrij­dend gedrag. Het shockeert te meer omdat misbruik zo duidelijk ingaat tegen de bood­schap van het evangelie. De licht gewijzigde editie van de Gedragsode wordt op deze dag ge­pre­sen­teerd met het beleid van de Nederlandse bis­schop­pen om misbruik en iedere vorm van grens­over­schrij­dend gedrag tegen te gaan. Mw. mr. Liesbeth Sanders, Meldpunt­func­tio­naris van de Klachten­com­mis­sie, is er om een toelichting te geven.

Vanwege het grote belang dat we hier goed, correct, waakzaam en zorgvuldig mee omgaan, is uitdrukkelijk aan alle priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten gevraagd om bij deze dag aanwezig te zijn.

Dat belang geldt natuurlijk ook het hoofdthema van de dag: de nieuwe evangelisatie: we willen graag bereiken dat ieder naar wegen zoekt en mogelijkheden om het evangelie bij de mensen van onze tijd te brengen, want we hebben een prachtige bood­schap!

Programma Studiedag 16 februari 2019

Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood (Hoogeweg 65, Heiloo/ parkeren aan Kapellaan)

9.30 uur Inloop koffie/ thee
10.00 uur 1ste lezing Mgr. D. Rey*: “The basics of mission”
10.50 uur Koffie/thee
11.10 uur 2de lezing Mgr. D. Rey*: “The dynamics of evangelisation today”
12.15 uur H. Eucha­ris­tie­viering
13.15 uur Kloosterlunch
14.15 uur Mw. L. Sanders: “Nieuwe Gedragscode Pastoraat”
15.00 uur Koffie/ thee
15.30 uur Petra Bijvoet en Joost v.d. Vlugt: “The Missionary School”
16.15 uur Afsluiting van de dag en borrel
Terug