Arsacal
button
button
button
button


Zegenbede voor klimaatmars en lezing uit milieu-encycliek

Aandacht voor klimaatverandering en milieu

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 maart 2019

Zondag 10 maart wordt in Amsterdam een klimaatmars gehouden, waaraan allerlei organisaties deelnemen onder meer vanuit de PKN. Vanuit de rooms katholieke kerk zal ik aanwezig zijn.

Paus Franciscus heeft in zijn Encyliek Laudato Si’ aandacht gevraagd voor klimaatverandering en milieu­pro­ble­ma­tiek en hij beklemtoont dat wij als gelovigen geroepen zijn om zorg te dragen voor Gods schepping en ook uit een oogpunt van recht­vaar­dig­heid ons moeten inzetten voor een zorgvuldige omgang met onder meer consumptiegoederen.

Mijn betrokkenheid komt tot uiting met name door een bijdrage aan de gebeden die aan het begin van de Klimaatmars op die zondag worden uitgesproken in de nabij de Dam gelegen Dominicus­kerk aan de Spuistraat. Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, zal een zegenbede uitspreken. Ik zal bij deze gelegenheid een gedeelte voorlezen uit de Encycliek Laudato Sí’ die paus Franciscus met name over de ethische kanten van milieu en klimaatverandering heeft gepubiceerd.

In een filmpje vertel ik iets over het belang van onze zorg voor het milieu naar aanleiding van de Encycliek van de paus:

De opening van de klimaatmars met zegenbede en voorlezing van de Encycliek is een eigen gebedsmoment en staat los van de gemeen­schap die momenteel gebruik maakt van deze voormalig katholieke kerk.

Terug