Arsacal
button
button
button
button


Geloofsgesprek over installatie als bisschop-coadjutor

terugblik op 11 januari

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 maart 2019 - 172 woorden

Vanmorgen, zon­dag 3 maart, werd in het KRO-geloofs­ge­sprek op zon­dag­och­tend een ver­slag uitgezon­den van de Evensong waarin ik als bis­schop-coad­ju­tor bezit heb geno­men van dit ambt.

Ik werd vandaag heel wat keren gefe­li­ci­teerd omdat mensen dachten dat deze vie­ring nu had plaats gevon­den, maar dat is in feite 11 januari al gebeurd. Deze zon­dag was er een gelegen­heid om in het geloofs­ge­sprek daar nog beel­den van te laten zien. Het kwam zo uit dat het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam twee maal achtereen aan de beurt is voor de TV-Mis. Volgende week is de uitzen­ding uit de Haar­lemse ka­the­draal, waar ik de Eucha­ris­tie zal vieren met daaraan voor­af­gaand een geloofs­ge­sprek met Leo Fijen waarin we even­eens terug kijken op de inbezitname, de bete­ke­nis van het coad­ju­tor­schap, mijn erva­ringen tot nu toe, waarbij ook terug gekeken wordt op de bis­schops­wij­ding zeven jaar gele­den, en enkele andere thema's.

De uitzen­ding van deze zon­dag met een goede samen­vat­ting van de inbezitname van het ambt van coad­ju­tor is terug te zien op:

https://www.kro-ncrv.nl/pro­gram­mas/geloofs­ge­sprek/seizoenen/seizoen-2019/20190303hendriks

Terug