Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in Heerhugowaard

H. Dionysiusparochie

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 maart 2019 - 175 woorden

Zondag 3 maart was ik in Heer­hu­go­waard voor de vormsel­vie­ring van twaalf jon­ge­ren, opge­luis­terd door het nieuw opgerichte koor Salt and Light.

Samen met pastoor Frank Domen en diaken Eelke Ligthart mochten we een mooie, goed ver­zorgde vie­ring hebben. Duide­lijk was dat de kin­de­ren goed waren voor­be­reid en goed geoefend had­den. Foutloos gaven de vor­me­lin­gen alle ant­woor­den ook die bij het vormsel zelf wat in de nervo­si­teit van dat moment op andere plaatsen nogal eens niet lukt. Maar hier ging dat goed.

De vormsel­vie­ring was een extra Mis in de pa­ro­chie. Ik was nog net op tijd om veel pa­ro­chi­anen te groeten die de Mis van tien uur had­den meegevierd. Toch waren er nog weer een twee­hon­derd mensen voor de fees­te­lij­ke vormsel­vie­ring geko­men, die om 11.30 uur begon.

De vor­me­lin­gen kregen allen een narcis met een verhaal erbij. De bloem werd een teken en een uit­no­di­ging om open te bloeien en - geleid door de heilige Geest - als een goede boom te zijn die goede vruchten draagt.

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen en hun familie!

Terug