Arsacal
button
button
button
button


H. Vormselvieringen in Volendam

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 maart 2019 - 166 woorden

Deze weken ben ik onder meer bezig met de vormsel­vie­ringen in Volen­dam. Na de pre­sen­ta­tie­vie­ring zijn er twee geweest. Twee andere volgen nog.

Donder­dag 28 februari was de vormsel­vie­ring voor de J.F. Kennedy school en de Spring­plank, dins­dag 5 maart waren de drie groepen acht van de St. Petrus­school aan de beurt; don­der­dag 7 maart is de vormsel­vie­ring voor de leer­lin­gen van groep acht van St. Jozef­school, ’t Kofschip en Blokwhere en tenslotte zal op 19 maart het heilig vormsel wor­den toege­diend aan leer­lin­gen van de St. Nicolaas­school, de St. Vin­cen­tius­school en De Spinmolen. Het zijn iedere keer weer mooie vie­rin­gen met be­trok­ken­heid van veel mensen. Zo waren er afgelopen dins­dag 5 maart 79 vor­me­lin­gen en een bijna volle kerk met mensen die het vormsel­feest kwamen meevieren.

Veel dank aan de werk­groep, gast­ou­ders, leer­krachten, zan­geressen, kosters, mis­die­naars, pastoor Paul Stomph en kape­laan Anton Goos en allen die zich voor dit mooie gebeuren inzetten. Dat de heilige Geest Zijn kracht mag doen gevoelen in het leven van deze jongens en meisjes!

Terug