Arsacal
button
button
button
button


Regiovorming, fusies en kerkgebouwen....

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 oktober 2012 - 114 woorden
in de st. bonifatiuskerk te Zaandam
in de st. bonifatiuskerk te Zaandam

In de gremia van het bisdom wordt na­tuur­lijk zeer regel­ma­tig ge­spro­ken over fusie van pa­ro­chies of samen­wer­king en over 'kerk­ge­bouwen­pro­ble­ma­tiek': vragen over res­tau­ra­ties, over welke kerken wellicht moeten sluiten, herbestem­ming van kerken, welke kerk de centrale kerk binnen een regio kan zijn enzo­voorts.

Maan­dag 1 ok­to­ber gingen de leden van de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den (REA) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met vica­ris mgr. M. de Groot, econoom drs. E. Duijsen, staf­me­de­werker voor kerkop­bouw en regio­vor­ming dr. M. Frederiks, J. Ros en ikzelf op weg om enkele kerken te bekijken en met mensen ter plaatse te spreken.

Op de foto zijn we in de Sint Boni­fa­tius­kerk in Zaan­dam die met een ver­zakte vloer te kampen heeft...

Terug