Arsacal
button
button
button
button


Laudato Si’ en de Klimaatmars in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 maart 2019

In Amsterdam werd op zondag 10 maart de klimaatmars gehouden waaraan ik ook heb meegedaan. Vooraf was er een gebedsmoment in de Dominicus­kerk aan de Spuistraat, waar ik gedeelten uit de Encycliek laudato Si’ heb gelezen. Scriba ds. René de Reuver sprak een zegenbede en ds. Jan Wolsheimer las een psalm namens de evangelische kerken. Eva Martens van de Dominicus deed de presentatie.

Helaas was het weer niet al te best: veel regen zoals op de foto's te zien is. Er waren veel mensen. Gesproken wordt over een veertigduizend deelnemers. Ook het gebedsmoment in de Dominicus­kerk werd druk bezocht, de kerk was vol en veel mensen moesten blijven staan.

In de stoet naar de Dam liep ik met scriba Rene de Reuver en ds Jan Wolsheimer. Voor ons liep Catholic Worker met een spandoek waarop Franciscus was afgebeeld en Laudato Sí was vermeld. Ook vanuit de organisatie waren spandoeken mee met bijbelse teksten uit het Shema, de geloofsbelijdenis van Israel die opriepen om met heel ons hart en heel ons verstand voor God en de naaste te leven wat ook de zorg voor het gemeen­schap­pe­lijk huis van de schepping inhoudt.

Goed om te zien dat zoveel mensen zich inzetten voor de waarden die paus Franciscus in zijn encycliek heeft beklemtoond: zorg voor klimaat en milieu, tegengaan van overconsumptie en verspilling, zorg voor de armen en een meer rechtvaardige verdeling, zorg voor ons gemeen­schap­pe­lijk huis, dat deze aarde is.

Hieronder de tekst die ik heb voorgelezen uit de Encycliek:

Paus Franciscus: Mijn oproep

13

De urgente uitdaging om ons gemeen­schap­pe­lijke huis te beschermen omvat de bezorgdheid om heel de mensenfamilie te verenigen in het zoeken naar een houdbare en integrale ont­wik­ke­ling, aangezien wij weten dat de dingen kunnen veranderen.

De Schepper laat ons niet in de steek, Hij trekt zich nooit terug van zijn plan van liefde, Hij heeft er geen spijt van dat Hij ons heeft geschapen. De mensheid heeft nog het vermogen samen te werken om ons gemeen­schap­pe­lijke huis te bouwen.

Ik, paus Franciscus, wil mijn dankbaarheid tot uiting brengen, en al degenen bemoedigen en bedanken die in de meest verschillende sectoren van menselijke activiteit werken om de bescherming van het huis dat wij delen, te waarborgen. Een bijzondere dankbaarheid verdienen allen die krachtig ervoor strijden om de dramatische gevolgen van het verval van het milieu in het leven van de armsten in de wereld op te lossen.

De jongeren eisen van ons een verandering. Zij vragen zich af hoe het mogelijk is dat men pretendeert aan een betere toekomst te bouwen zonder te denken aan de milieucrisis en het lijden van hen die worden buitengesloten.


26

Velen van hen die de meeste middelen en economische of politieke macht in handen hebben, lijken zich vooral te concentreren op het verhullen van de problemen of de symptomen ervan te verbergen door slechts te proberen enkele negatieve effecten van klimaatveranderingen te reduceren.

Maar veel symptomen wijzen erop dat deze effecten steeds erger kunnen worden, als wij doorgaan met de huidige productie- en consumptiemodellen. Daarom is het dringend noodzakelijk geworden een politiek te ontwikkelen om in de komende jaren de uitstoot van kooldioxide en andere zeer vervuilende gassen drastisch terug te dringen door bij­voor­beeld de fossiele brandstoffen te vervangen en bronnen van hernieuwbare energie te ontwikkelen. 

(uit: Laudato Si’)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug