Arsacal
button
button
button


Bisschop van Burgsteden 55 jaar priester

dankbare Mis in de Sint Nicolaasbasiliek

nieuws - gepubliceerd: zondag, 17 maart 2019

Zondagmorgen 17 maart werd in de Sint Nicolaas­basi­liek herdacht dat mgr. Jan van Burgsteden sss 55 jaar priester is. Toch weer een mijlpaal en een aanleiding om deze bisschop te feliciteren en te bedanken voor het vele werk dat hij nog steeds verzet.

Mgr. Van Burgsteden (* 1935) is admini­strator van de binnenstads­parochie waarvan de Sint Nicolaas­basi­liek de parochiekerk is. Op 15 maart 1964 werd hij tot priester gewijd. In de Nicolaas werd het gevierd in de heilige Mis en de koffie na afloop. In de pastorie kwamen nog enkele naaste medewerkers in de basiliek bijeen.

Mgr. Van Burgsteden is volop betrokken bij het kerkelijk leven van Amsterdam, zijn commu­ni­teit van Sacra­men­tij­nen in het Begijnhof, het bisdom (hij neemt deel aan de staf vergadering) en de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, waarvan hij lid is omdat hij verschillende taken voor de conferentie behartigt, zoals contact met de Nieuwe bewegingen en gemeen­schappen, de religieuzen en de interreligieuze dialoog. Onlangs nog heeft hij aanvaard om nationaal gedelegeerde voor de Eucharistische Congressen te worden.

Begin dit jaar verscheen over zijn leven bij uitgeverij Adveniat het boek “Jan van Burgsteden. Bisschop voor de mensen” van de hand van Christian van der Heijden.

Van harte feliciteren we de bisschop met deze vijfenvijftig jaar en wensen hem alle zegen toe voor de toekomst. Dat de goede God hem gezondheid mogen schenken en dat Zijn Geest hem moge blijven begeleiden!

Terug