Arsacal
button
button
button
button


Legioen van Maria Amsterdam vernieuwt toewijding

Aciesviering in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 maart 2019 - 282 woorden

Jaar­lijks rond het hoog­feest van de aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap) vernieuwen de leden van het Legioen van Maria hun toe­wij­ding aan Maria. De leden van deze bewe­ging zijn apos­to­lisch actief vanuit een mariale spiri­tua­li­teit.

“Ik ben geheel de uwe, mijn Koningin en Moeder, en alles wat ik heb, behoort U toe.” Dit zijn de woor­den waar­mee de leden van het legioen op deze jaar­lijkse vie­ring (‘Acies’ genoemd) hun toe­wij­ding vernieuwen voor het beeld van de On­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria en met de hand aan het ‘Vexillum’ - de strijdbanier - als teken van de gees­te­lij­ke strijd die de leden willen voeren om trouw te kunnen blijven aan hun opdracht. Leden van het Marialegioen bid­den de rozen­krans en hun gebe­den en zijn vanuit een Mariale spiri­tua­li­teit actief in catechese en apos­to­laat voor de naasten en doen ook huis­be­zoek.

Ook op deze dag - het is bijna traditie gewor­den - kon ik bij de Acies­vie­ring aanwe­zig zijn en heb tot de leden ge­spro­ken over de toe­wij­ding van Maria aan God waardoor zij - met Gods hulp - niet alleen de Moeder van Gods Zoon kon wor­den en mede-ver­los­seres, zoals Maria’s bij­zon­dere mede­wer­king aan de verlos­sing ge­kwa­li­fi­ceerd kan wor­den, maar waardoor zij ook blijvend vrucht­baar zou zijn tot op de dag van vandaag als voor­spreek­ster, mid­de­la­res. Al in de eerste eeuwen werd Maria geëerd als Maagd - Moeder dus door Gods tussen­komst - en nieuwe Eva.

Van harte wensen we de leden - die door hun afkomst de universali­teit van de Kerk weer­spie­gelen - een gezegend nieuw jaar van vrucht­baar gebed en apos­to­laat toe!

Het Legioen heeft een eigen web­si­te: www.legioen­vanmaria.nl

Terug