Arsacal
button
button
button


Christus leeft!

Exhortatie van paus Franciscus voor en over de jongeren

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2019
Paus Franciscus met leden van het kathedrale koor
Paus Franciscus met leden van het kathedrale koor

Op dinsdag 2 april is de post-synodale apos­to­lische exhortatie Christus vivit! (Christus leeft!) verschenen, bedoeld om jonge mensen “te herinneren aan bepaalde overtuigingen die uit ons geloof voortkomen en om jullie te bemoedigen om te groeien in heiligheid en inzet voor jouw per­soon­lijke roeping”. Het document wordt ook tot heel de kerk gericht, omdat heel de kerk betrokken is: jongerenpastoraal als synodaal proces.

Wereld in crisis

De paus herinnert in het document aan de moeilijke situatie waarin jongeren verkeren in veel delen van de wereld en de per­soon­lijke worstelingen die zij doormaken. Hij spreekt over een “wereld in crisis”. Oorlog, werkeloosheid, migratie, misbruik, drugs, pronografie, marginalisering en uitsluiting, verslaving en nog meer komen voorbij. De paus benoemt vele plagen waar jongeren onder te lijden hebben. Ook het seksueel misbruik wordt genoemd.

De paus vraagt de jongeren om priesters die de vreugde van hun priester­schap verloren hebben of seksuele compensatie zoeken, aan hun priester­schap te herinneren (n. 100). Hij toont begrip voor jongeren die zelf in problemen komen door slechte gewoonten bij­voor­beeld. De taal van de Exhortatie is toegankelijk en ik hoop dat veel jongeren in de tekst een hulp mogen vinden voor hun groei naar evenwichtig, volwassen, christelijk, katholiek mens-zijn.

Blijde bood­schap

Daarna staat de paus stil bij de prachtige bood­schap die we door mogen geven: God houdt van je, Christus is onze redder en Hij leeft! (vierde hoofdstuk). In het vijfde hoofdstuk gaat hij in op allerlei kenmerken van de levensperiode van jongeren: blijf je hoop en je dromen volgen, moedigt hij de jongeren aan. Het hoofdstuk daarna moedigt jongeren aan om een toekomst met wortels, met diepgang op te bouwen, ook in verbinding met de oudere generatie.

Jongerenpastoraal

Het zevende hoofdstuk is gewijd aan de jongerenpastoraal, waarvan hij de jongeren als eerste actoren ziet. Naast de brede activiteit - in contact komen met nieuwe jongeren - moet er aandacht zijn voor groei. Is onze kerkelijke omgeving werkelijk ver­wel­ko­mend voor jongeren? Er moet dus ook ruimte zijn voor brede activiteiten waar allerlei soorten jongeren welkom zijn. Ook katholieke scholen zijn belangrijk: we kunnen godsdienstige en culturele opvoeding niet scheiden. De paus noemt in verband met groei en verdieping onder meer het belang van aanbidding van het heilig Sacrament: jongeren zijn in staat tot contemplatief gebed (n. 224).

Heel content was ik dat de paus noemt dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn om van jonge mensen missionarissen te maken, want dat is wel wat hij wil (nn. 239-241). Ook in ons bisdom is daar inzet voor met The Missionary School.

Roeping

In het achtste hoofdstuk staat de paus stil bij ‘roeping’, in de brede zin van dat woord: we zijn allemaal geroepen tot vriendshcap, heiligheid enzovoorts, maar hij besteed ook aandacht aan de roeping tot het priester­schap, het religieuze leven en andere vormen van toe­wijding aan God. Het hoofdstuk erna - het negende en laatste - gaat over de onderscheiding van de roeping, op het belang waarvan de paus bijzondere nadruk legt.

Terug