Arsacal
button
button
button
button


4e Jaarlijkse Grigor Narekatsi herdenking

Kerkleraar H. Gregorius van Narek gelezen in Begijnhof

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 9 april 2019 - 362 woorden

Dins­dag 16 april zal in de begijnhof­ka­pel van 19.00 - 20.00 uur de vierde jaar­lijkse lezing van werken van kerk­le­raar Gregorius van Narek (Gregor Narekatsi) wor­den gehou­den en de Neder­landse uitgave van het boek der Weekla­ging van deze tiende eeuwse Armeense monnik wor­den ge­pre­sen­teerd.

De voor te lezen teksten passen helemaal in de sfeer van de lij­densweek.

De pre­sen­ta­tie zal wor­den gedaan door prof Theo Maarten van Lint (Uni­ver­si­teit van Oxford) die de vertaling heeft bezorgd. De voor­le­zing zal wor­den afgewisseld met Armeense muziek.

Het ini­tia­tief is geno­men door de Gregor Narekatsi stich­ting met mede­wer­king van de Apos­to­lisch Armeense kerk en de Rooms Katho­lie­ke kerk. Naast de Armeense Legaat in West Europa, aarts­bis­schop Khajag Barsamian, de Syrisch Orthodoxe Aarts­bis­schop Polycarpus, de Russisch Orthodoxe Aarts­bis­schop Elisey en Bis­schop Anba Arseny van Am­ster­dam van de Koptische Kerk, zal ik deel­ne­men aan de voor­le­zing. De Apos­to­lisch Nuntius, aarts­bis­schop Aldo Cavalli en de Armeense Am­bas­sa­deur Tigran Balayan zullen even­eens aan de avond deel­ne­men. Het wordt dus een bij­zon­dere oecu­me­nische ont­moe­ting.

Ie­der­een is van harte welkom in de Begijnhof­ka­pel die toe­gan­ke­lijk is vanaf het Spui in Am­ster­dam.

Het pro­gram­ma van deze oecu­me­nische bij­een­komst is als volgt:

Pro­gram­ma

• Opening - Vahan Avakian, St. Grigor Narekatsi Foundation Am­ster­dam 

• Contribution - Archbishop Khajag Barsamian, Pontifical Legate of the Armenian-Apostolic Church in Western Europe, Representative of the Armenian Church to the Holy See 

• Contribution - Bishop Mgr. Dr. Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks

• Presentation of the published translation of Narek’s “Book of Lamentations” - Theo Maarten van Lint, Professor of Armenian Studies, University of Oxford & board member of the St. Grigor Narekatsi Foundation Am­ster­dam 

• Music - Julietta Aleksanyan, soloist of the Dutch National Opera

• Prayer 4 - Bishop Mgr. Dr. Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks (Dutch) 

• FILM 

• Prayer 14 - Archbishop Mor Polycarpus Augin Aydin (English) 

• Music (kanun) - Meghrig Gara­bedian 

• Prayer 3 - Archbishop Elisey (Russian) 

• Music (kanun) - Meghrig Gara­bedian 

• Prayer 7 - Bishop Anba Arseny (Arabic) • Music - Julietta Aleksanyan, soloist of the Dutch National Opera

• Prayer 11 - Father Ter Taron Tadevosian (Armenian) 

• Coffee & Tea 

Terug