Arsacal
button
button
button
button


Kerkleraar Gregorius van Narek herdacht met boek en bezinnende viering

Bisschoppen van Ooste en West bijeen in Begijnhofkapel

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 april 2019 - 322 woorden
De aanwezige bisschoppen
De aanwezige bisschoppen
Kerkleraar Gregorius van Narek herdacht met boek en bezinnende viering
presentatie van het boek door prof. Van Lint
presentatie van het boek door prof. Van Lint

Dins­dag­avond 16 april vond een bij­zon­dere avond plaats in de Begijnhof­ka­pel, geor­ga­ni­seerd door de St. Grigor Narekatsi Foundation Am­ster­dam, die bis­schop­pen van de Apos­to­lisch Armeense, Syrisch Orthodoxe, Russisch Orthodoxe en Rooms Katho­lie­ke Kerk bijeen bracht. De bis­schop van de Koptische Kerk, op het laatste moment verhin­derd, zond een delegaat.

Tijdens deze avond werd de Neder­landse vertaling van het Boek der Weekla­ging ge­pre­sen­teerd, dat ver­taald is door de hoog­le­raar Armeense studies van de Uni­ver­si­teit van Oxford, de Neder­lan­der prof. Theo Maarten van Lint. Naast een Engels­ta­lige intro­duc­tie heb ik Gebed vier uit deze publi­ca­tie voor­ge­dragen.

Bij­zon­der aan deze avond was dat die in de Goede Week (aarts)bis­schop­pen van ver­schil­lende zuster­kerken verenigde: Aarts­bis­schop Khajag Barsamian was uit Rome geko­men waar hij te­gen­woor­dig Pau­se­lijk Legaat is van de Armeens-Apos­to­lische Kerk in West Europa en ver­te­gen­woor­diger van de Armeense kerk bij de Heilige Stoel. De betrek­kingen van deze oude Oriëntaalse Kerk met Rome zijn zeer goed, ook al is de Apos­to­lisch Armeense Kerk niet volle­dig geünieerd met Rome. Maar bezoeken van paus Johannes Paulus II en paus Fran­cis­cus aan Armenië, de uitroe­ping tot kerk­le­raar van de H. Gregorius van Narek - die leefde rond het jaar 1000 toen de ver­wij­de­ring tussen de Armeense Kerk en Rome zich al 500 jaar eer­der had vol­trok­ken - en de oprich­ting van een groot stand­beeld voor deze kerk­le­raar in de Vati­caanse tuinen, waren tekenen van de harte­lijke ver­hou­dingen.

Aarts­bis­schop Mor Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch Orthodoxe kerk, Aarts­bis­schop Elisey van de Russisch Orthodoxe Kerk, de ver­te­gen­woor­dige van Bis­schop Anba Arseny van de Koptisch orthodoxe kerk en de Armeense pries­ter Ter Taron Tadevosian lazen even­eens gedeelten voor uit het Boek der Weekla­ging in ver­schil­lende talen.

De Armeense Am­bas­sa­deur Tigran Balayan en de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. dr. Aldo Cavalli woon­den de her­den­king en lezing bij.

De avond werd muzikaal opge­luis­terd door Julietta Aleksanyan, soliste van de Nationale Opera en Meghrig Gara­bedian, die de kanun (een Armeens snaarinstru­ment) bespeelde.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug