Arsacal
button
button
button


Bavopenning voor Manfred Evers

H. Vormsel in Obrecht: Pasen en Pinksteren op één dag

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 21 april 2019
met pastoor Quadvlieg en de heer Evers
met pastoor Quadvlieg en de heer Evers
De Obrechtkerk
De Obrechtkerk
Koor en orkest in de zijbeuk van de kerk
Koor en orkest in de zijbeuk van de kerk

Paas­zondag was een bijzondere dag voor de Obrechtkerk, niet alleen vanwege het Hoog­feest van de Verrijzenis van de Heer, maar ook omdat kinderen en volwassenen het Vormsel ontvingen en de heer Manfred Evers de Bavopenning kreeg uitgereikt vanwege zijn vele verdiensten voor deze monumentale kerk.

Het Obrechtkoor onder leiding van Luc Löwenthal voerde de Krönungsmesse van W.A. Mozart uit met koor en orkest en dat is op zich al een mooie belevenis. Tijdens de drukbezochte Mis, waarin pastoor Jacques Quadvlieg con­ce­le­breerde, ontvingen acht kinderen en drie volwassenen het sacrament van het Vormsel en aan het einde van de viering vond de uit­rei­king van de onderscheiding aan de heer Evers plaats, die zeker actief zal blijven voor zijn geliefde Obrechtkerk maar gezien zijn leeftijd in verant­woor­de­lijkheden nu toch een stapje terug doet.

Vele jaren heeft hij zich ingezet voor de renovatie/res­tau­ra­tie van de kerk en voor de evenementen die er plaatsvonden. Op tal van gebieden is hij als vrij­wil­lig­er actief, zodat hem terecht de betiteling ‘supervrij­wil­lig­er’ ten deel viel. De Bavopenning is de diocesane onderscheiding van het Bisdom Haarlem-Amsterdam voor personen die buitengewone verdiensten hebben voor het kerkelijk leven in ons bisdom. Na afloop van de Mis vond nog een receptie plaats waarbij de heer Evers werd toegesproken door ver­schil­lende personen met wie hij in deze jaren nauw had samen­ge­werkt, waaronder de heer Henk van Os, oud-directeur van het Rijks­mu­seum.

De onderstaande homilie is grotendeels gelijk aan die van de Paaswake.

 

Homilie

Het verschil

Zalig Pasen!
Wat is het verschil tussen iemand
die christen is, het christelijk geloof belijdt
en iemand die niet gelooft?
Het verschil is Pasen.

Kijk, Goede Vrijdag kennen we allemaal
of je nu gelooft of niet,
een lijdensweg komt vroeg of laat
op ieders pad - min of meer -.
Geen wonder dat de emoties van het Passieverhaal
- het lijden van Jezus
en de reacties van de mensen om Hem heen-
alle mensen kunnen raken,
gelovig of niet.
De enorme kijkcijfers van The Passion
- dit jaar wel wat minder
maar toch nog altijd meer dan 2,3 miljoen -
en de talloze uitvoeringen van de Matteüs Passion,
- overal in het land, ook in deze kerk -,
laten dat wel zien.
Het blijft herkenbaar.
Iedereen komt wel eens een keer
in een moeilijke periode te zitten,
dus de Goede Vrijdag komt in ieders leven voor.

Het kerstverhaal
- een kindje dat geboren wordt -
en Goede Vrijdag
- het lijden dat een mens moet ondergaan -,
ja, dat herkennen we allemaal.

Pasen?

Maar Pasen?
Is er ook een Pasen?
Als we de mensen op straat zouden vragen,
weten de meesten niet
wat Pasen eigenlijk is,
om van Pinksteren maar te zwijgen.
Paasbrunch, Paashaas, paasei,
veel verder komen de meeste mensen niet.

Pasen en Pinksteren op één dag

Vandaag is het in deze kerk
Pasen en Pinksteren op één dag,
want Pinksteren is het feest
van de nederdaling van de heilige Geest
en ik mag vandaag aan een tiental mensen onder U
het heilig vormsel geven,
het sacrament van de heilige Geest,
de gever van alle goeds
van wijsheid en kracht,
geloof en vertrouwen,
liefde en eerbied voor Gods Naam
en alle andere goede gaven.
De olie, het chrisma, dat ik op jullie voorhoofd doe
drukt de kracht van de Geest uit
die in je doordringt.
Die mooie gave wens ik de vormelingen
en natuurlijk ook U allen in overvloed toe!

Nôtre Dame

Deze week vloog de Parijse Nôtre Dame in brand.
Die eeuwenoude, aan Maria toegewijde kerk
maakte veel emoties los.
Zij bleek als een moeder voor velen.
Rijken doneerden meer dan een miljard.
Gelovigen en ongelovigen vroegen
dat er wel een Paas­vie­ring zou zijn,
dan maar buiten,
op het plein van de kathedraal
en in de wijde omgeving van de kerk
waren mensen biddend en zingend
bij hun gehavende Nôtre Dame.
Die kerk is dus meer dan zomaar een gebouw,
mensen hebben er een relatie mee
en die relatie maakt
dat het niet zomaar een hoop stenen is.

Paul Claudel

In 1886 liep Paul Claudel daar binnen,
in diezelfde Nôtre Dame.
Hij was toen achttien jaar oud
en zou uitgroeien
tot dichter en toneelschrijver van formaat,
zes keer genomineerd voor de Nobelprijs,
en een vooraanstaand diplomaat.
Hij was toen allang niet gelovig meer,
als hij dat al ooit was geweest,
maar het kathedrale koor zong de vespers
en tijdens het Magnificat,
de lofzang van Maria,
ging er een knop bij hem om
naar een verliefdheid, een relatie met God
die hem nooit meer heeft losgelaten.

Relatie

Dat is Pasen:
nieuw leven! En een relatie.
Pasen wil zeggen: relatie
omdat het gaat over een belofte en vertrouwen.
Want Pasen gaat over een belofte van licht
aan het einde van een tunnel,
over de belofte van een leven na de dood,
over hoop en uitzicht
die er altijd zijn,
over Iemand die ons opwacht
aan gene zijde van dit aardse leven.
Geen Pasen dus
zonder relatie met Jezus, de verrezen Heer
zonder relatie met God.

Je moet ervoor werken

De minister van financiën,
Wopke Hoekstra,
schreef dit weekend in een krant
dat hij er elke week strak aan vast houdt
- al moet het door een heel drukke agenda worden geramd -
om samen met zijn vrouw iets te doen.
“We doen allebei ons best
om ervoor te zorgen
dat het goed blijft tussen ons”.
En dat het goed zat merkte hij
toen een ernstige ziekte van zijn dochtertje
hen alleen maar dichter bij elkaar bracht.
Thijs van den Brink schreef iets dergelijks
over zijn geloof:
“Het geloof is als een huwelijk:
je moet ervoor werken
om ‘t niet te laten doodbloeden”.

Doorgeven

Vannacht is deze paaskaars - licht van Christus -
binnengedragen
in een donkere ruimte.
Dat licht werd doorgegeven,
mensen gaven het door aan elkaar.
Als alles duister is,
heb je dan ergens toch steun aan je geloof
en kun je elkaar daarin steunen?
Dat wens ik U: zo’n goede relatie
met die verrezen Heer,
met daarbij de steun van elkaar
opdat we door nacht en duister
zullen gaan
naar nieuw leven, verrijzenis.
Amen

Terug