Arsacal
button
button
button


Gebed voor de slachtoffers van de aanslagen en hun families

Tamil gemeenschap op Pasen geschokt bijeen

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 23 april 2019

De meer dan driehonderd slachtoffers van de verschrikkelijke aanslagen in Sri Lanka zijn in onze gedachten en gebeden. Ook aan hun families en de vele mensen die getuigen waren van deze gruweldaden denk ik in mijn gebed. De Sri Lankaanse gemeen­schap in ons bisdom Haarlem-Amsterdam was zondag­mid­dag voor Pasen, het grootste christelijk feest, bijeen in Schagen, maar in rouw gedompeld.

Herdenking in Schagen

Oud-deken pastoor Eduard Moltzer was bij de Eucha­ris­tie­vie­ring met de Sri Lankaanse Tamilgemeenchap aanwezig en met de eigen priester van deze gemeen­schap heeft hij de slachtoffers herdacht en voor de mensen daar gebeden.

De gemeen­schap zal hierna een herdenking houden tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring op zondag­mid­dag 19 mei om 16.00 uur in de Sint Christoforus kerk in Schagen, waar ik ook bij aanwezig zal zijn. Een week eerder komen Tamils uit ver­schil­lende landen bijeen voor een bede­vaart in Banneux. Ook daar zullen de vreselijke gebeur­te­nissen worden herdacht.

Gebed in Vogelenzang

Ik heb dat zelf gedaan eerst in de Eucha­ris­tie­vie­ring 's ochtends bij de zusters Karme­lie­tes­sen op tweede Paasdag. Het evangelie (Mt. 28, 8-15) liet ons zien hoe de mannen met macht en met geld - de hogepriesters - probeerden het 'goede nieuws', de blijde bood­schap van de verrijzenis met hun 'gewelddadige' middelen- omkoperij en dreiging - te stoppen; daartegenover stonden de vrouwen, die zwak en vaak angstig, zonder status, zonder macht, niet in tel, de bood­schap van de verrijzenis kregen toevertrouwd. In feite is het zo altijd gegaan, nu al meer dan 2000 jaar: het christendom is tot op de dag van vandaag een godsdienst van vervolgden, van martelaren en toch heeft al het geweld dat tegen hen - subtieler in westerse landen, minder subtiel en fysiek gewelddadiger op andere plaatsen - werd en wordt uitgeoefend nooit de kracht van de blijde bood­schap kunnen uitdoven, die zelfs in de concentratiekampen en in de Goelag Archipel heef tgeklonken: De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen! Ieder jaar sterven een paar duizend mensen omwille van hun christen-zijn, maar hun bloed is - zoals de kerkvaders al zeiden - zaad voor nieuwe christenen.

Meeleven tijdens Indonesische viering

Ook in de viering voor de Indonesische gemeen­schap (KKI) op tweede Paasdag in de kathedraal in Haarlem hebben zowel burge­mees­ter Jos Wienen, als de Indonesische Ambassadeur en ikzelf bij deze verschrikkelijke gebeur­te­nissen stil gestaan.

Laten we ook bidden dat dit geweld niet met geweld zal worden beantwoord. Dat is namelijk de grote verleiding nu onschuldige mensen zo zwaar getroffen zijn. Dat de geest van "menselijke broeder­schap" die uit de verklaring van Abu Dhabi spreekt - die paus Franciscus met ver­te­gen­woor­digers van de Islam heeft getekend - moge zegevieren!

 

Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam is ook het communiqué van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie te lezen.

Terug