Arsacal
button
button
button
button


Jongerenavonden encycliek Laudato Si’

St. Nicolaasbasiliek, Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 april 2019 - 548 woorden
Jongerenavonden encycliek Laudato Si’

Op 30 april, 14 en 28 mei komen pro­fes­sio­nals vanuit binnen en buiten de kerk spreken over de inhoud en de prak­tische uit­wer­king van de en­cy­cliek Laudato Si’. Jon­ge­ren tussen de 18 en 35 jaar zijn van harte welkom om te luis­te­ren naar onder andere Michel Klein van de ChristenUnie en Juan Nibbelink herbestemmer van de NS. Ook ik kom een avond. Elke avond gaan de jon­ge­ren met elkaar in gesprek over de vraag wat hun rol is in het milieudebat en wat zij kunnen doen. Je kunt je aanmel­den voor één of meer­dere avon­den via: http://jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/jon­ge­ren/ver­die­pings­avon­den-laudato-si-available-mother-nature/


Jon­ge­ren­avon­den en­cy­cliek Laudato Si’

Dit voor­jaar kunnen jon­ge­ren (18-35 jaar) naar één of meer­dere ver­die­pings­avon­den over de en­cy­cliek Laudato Si’ gaan. Paus Fran­cis­cus schreef in 2015 deze en­cy­cliek over de zorg voor onze aarde en het milieu. Na vier jaar is het thema van dit pau­se­lijke do­cu­ment nog altijd actueel. Gedurende deze avon­den komt de inhoud van de en­cy­cliek aan bod, maar ook een prak­tische uit­wer­king van de inhoud met pro­fes­sio­nals uit het werk­veld.

Drie avon­den inhoud en praktijk

De eerste avond (dins­dag 30 april) trap ik af met een toelich­ting op de inhoud van de eerste twee hoofd­stukken van de en­cy­cliek over de invloed van het han­de­len van de mens op het milieu. Juan Nibbelink zorgt voor de herbestem­ming van ma­te­ri­alen uit oude treinen van de NS, waarover hij zal komen ver­tellen. Daar­naast komt hij spreken over circulaire economie, waarbij bij de bouw van bij­voor­beeld een nieuwe trein al wordt stil­ge­staan bij het tweede leven van de gebruikte ma­te­ri­alen.

Op de tweede avond (dins­dag 14 mei) neemt Marjolein Tiemens van GroenGeloven de jon­ge­ren mee in een verhaal over de men­se­lijke oor­zaak, de verbin­ding tussen mens en natuur en de dialoog. Michel Klein, Provinciaal Statenlid van de ChristenUnie, is weke­lijks bezig met die dialoog op lokaal en natio­naal niveau. Hij ver­telt hoe hij in zijn werk vanuit de chris­te­lijke visie op het milieu met mensen in gesprek gaat.

Gerard Moorman, staf­me­de­werker duur­zaam­heid van de KNR, spreekt de derde avond (dins­dag 28 mei) over de con­tem­pla­tie in de natuur, de eco­lo­gische beke­ring en het aanpassen van de levens­stijl. Jasper Fleers van De Groene Lobby geeft een ge­tui­ge­nis over zijn eco­lo­gische beke­ring en hoe hij zijn levens­stijl heeft aan­ge­past.

Met elkaar in gesprek

Nadat de sprekers hun verhaal hebben gedaan, gaan de jon­ge­ren zelf met elkaar in gesprek. Ze denken daarbij na over de rol van de christen in het milieudebat, hoe ze hun eigen professie kunnen gebruiken voor verduurza­ming en hoe ze hun eigen levens­stijl kunnen aanpassen. Na een georga­ni­seerd groeps­ge­sprek kan men nog één op één of in kleine groepjes met elkaar in gesprek onder het genot van een glaasje appelsap van ‘afvalappels’ en een bio­lo­gisch geteeld tomaatje.

 

Details

wie:

18-35 jaar

wat:

reeks ver­die­pings­avon­den Laudato Si’

waar:

Nicolaas­basi­liek, Prins Hendrik­kade 73, Am­ster­dam
tegen­over Am­ster­dam Centraal station

wanneer:

dins­dag 30 april
dins­dag 14 mei
dins­dag 28 mei

hoe laat:

van 19.30 tot 21.45 uur

entree:

€ 5,- per avond
€ 12,50 voor de hele reeks

aanmel­den:

www.jonge­kerk.nl

Terug