Arsacal
button
button
button
button


Zeven zusters Augustinessen 80, 70 en 60 jaar geprofest

Samen 450 jaar professie

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 30 april 2019 - 237 woorden

De zusters Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de vier­den op 30 april groot feest. Zeven zusters vier­den een professie-jubileum. Eén zuster vierde zelfs haar tach­tig jaar jarig jubileum als kloosterzuster. Zr. Laura is hon­derd jaar (“en negen maan­den”, voegde zij er zelf meteen aan toe), maar hel­der en vitaal.

Tussen de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring en het diner had ik even gelegen­heid de jubilerende zusters te komen fe­li­ci­te­ren. Zr. Laura kon ik gelukwensen met haar 80e professiever­jaar­dag zoals vermeld, Zr. Laura en zr. Bernardo waren 70 jaar geprofest en zr. Cecilie, zr. Lucia, zr. Damiana, Zr. Ingrid en zr. Irma mochten hun zes­tig­ja­rig feest vieren. Van harte wens ik de zusters en de Con­gre­ga­tie van de zusters Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de proficiat met deze bij­zon­dere dag.

Het is ook een gelegen­heid om even stil te staan bij het mooie werk dat deze (en zoveel andere reli­gi­euzen) hebben gedaan. De Au­gus­ti­nessen hebben zich veel bezig gehou­den met zieken­zorg. Ook in andere pas­to­rale en sociale functies zijn zij actief geweest, geïnspireerd door de kerk­va­der Au­gus­ti­nus en volgens diens regel.

Als ik bij de zusters kom vind ik het altijd nog jammer dat deze Con­gre­ga­ties geen roe­pingen hebben, want het ge­tui­ge­nis dat zij hebben gegeven door hun harte­lijke inzet voor de mede­mens, zou in onze tijd ook nog heel waarde­vol zijn! Maar wat na­tuur­lijk mooier en be­lang­rijker is: de zusters Au­gus­ti­nessen mogen terugzien op een mooi ge­schie­de­nis van zorg voor de naaste.

Terug