Arsacal
button
button
button


Zeven zusters Augustinessen 80, 70 en 60 jaar geprofest

Samen 450 jaar professie

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 30 april 2019

De zusters Au­gus­ti­nes­sen van Heemstede vierden op 30 april groot feest. Zeven zusters vierden een professie-jubileum. Eén zuster vierde zelfs haar tachtig jaar jarig jubileum als kloosterzuster. Zr. Laura is honderd jaar (“en negen maanden”, voegde zij er zelf meteen aan toe), maar helder en vitaal.

Tussen de feestelijke Eucha­ris­tie­viering en het diner had ik even gelegenheid de jubilerende zusters te komen feliciteren. Zr. Laura kon ik gelukwensen met haar 80e professieverjaardag zoals vermeld, Zr. Laura en zr. Bernardo waren 70 jaar geprofest en zr. Cecilie, zr. Lucia, zr. Damiana, Zr. Ingrid en zr. Irma mochten hun zestigjarig feest vieren. Van harte wens ik de zusters en de Con­gre­ga­tie van de zusters Au­gus­ti­nes­sen van Heemstede proficiat met deze bijzondere dag.

Het is ook een gelegenheid om even stil te staan bij het mooie werk dat deze (en zoveel andere religieuzen) hebben gedaan. De Au­gus­ti­nes­sen hebben zich veel bezig gehouden met ziekenzorg. Ook in andere pastorale en sociale functies zijn zij actief geweest, geïnspireerd door de kerkvader Augustinus en volgens diens regel.

Als ik bij de zusters kom vind ik het altijd nog jammer dat deze Con­gre­ga­ties geen roepingen hebben, want het getuigenis dat zij hebben gegeven door hun hartelijke inzet voor de medemens, zou in onze tijd ook nog heel waardevol zijn! Maar wat natuurlijk mooier en belangrijker is: de zusters Au­gus­ti­nes­sen mogen terugzien op een mooi geschiedenis van zorg voor de naaste.

Terug