Arsacal
button
button
button


Eerste jongerenavond rond ‘Laudato Si’

Klimaat-encycliek van paus Franciscus

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 mei 2019

Afgelopen dinsdag 30 april was de eerste jongeren­avond rond de pauselijke Encycliek Laudato Si' over klimaatverandering en milieu. Dit schrijven van paus Franciscus is geen weten­schap­pe­lijke verhandeling over dit thema maar een beschouwing vanuit de principes van de katholieke sociale leer.

De avonden vinden plaats in de pastorie van de Sint Nicolaas­ba­si­liek vlak bij Amsterdam CS. Een vijftiental jongeren was gekomen. De volgende avonden zullen zijn op 14 mei en 28 mei, steeds om 19.30 uur.

Deze eerste avond heb ik die basis in de sociale leer toegelicht: die gaat over recht­vaar­dig­heid, een visie op de mens en de bedoeling van de Schepper, over algemeen welzijn en de universele bestemming van de aardse goederen. De paus spreekt aan het einde van dit document dan ook over een ‘ecologische bekering’ die we moeten doormaken. Juan Nibbelink sloot met zijn verhaal over de circulaire economie goed aan bij de thema’s die ik uit de Encycliek naar voren had gebracht.

Terug