Arsacal
button
button
button
button


Missiegezinnen Neocatechumenale Weg bijeen

ervaringen delen van een leven in een nieuw vaderland

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 mei 2019 - 203 woorden
seminarie Redemptoris Mater
seminarie Redemptoris Mater

Zondag­mid­dag 5 mei bezocht ik het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater waar missie­ge­zinnen van de neo-catechumenale Weg bijeen waren met het team van intinerante cate­chisten.

In ver­schil­lende bis­dom­men in Neder­land zijn ‘Missiones ad Gentes’, waar­van vier in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Den Helder, Uithoorn, Am­ster­dam en Almere). Het zijn ge­zin­nen die zich daarvoor be­schik­baar hebben gesteld en zijn uitgezon­den leven een missie-erva­ring met andere missie-ge­zin­nen en door het geloof te delen in hun omge­ving.

Het is op de eerste plaats een verrijkende erva­ring voor de ge­zin­nen zelf, maar na­tuur­lijk ook voor de mensen die erdoor wor­den geraakt en zelf deze weg willen gaan. Zo’n hon­derd mensen uit heel Neder­land waren aanwe­zig om hun erva­ringen als echtpaar in missie te delen en elkaar te steunen in de moei­lijk­he­den die zij na­tuur­lijk ook ervaren: de taal, het zoeken naar werk, de andere cultuur en de gese­cu­la­ri­seerde situatie vormen soms een uit­daging, maar de ge­zin­nen waren toch zeer posi­tief over de uit­daging om in Neder­land hun geloof te beleven en door te geven.

De missie­ge­zinnen kwamen over­dag en voor de vie­rin­gen samen in een netjes aangeklede sporthal en gebruikten de maaltij­den in het semi­na­rie in Nieuwe Niedorp. Zij sliepen veelal bij ge­zin­nen in de wijde omge­ving.

Terug