Arsacal
button
button
button
button


Ziekentriduüm Hilversum dankzij inzet van vele vrijwilligers

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 8 mei 2019 - 286 woorden
pastoor Dresmé temidden van de zieken
pastoor Dresmé temidden van de zieken
De vrijwilligers halen de maaltijden om die aan de zieken voor te zetten
De vrijwilligers halen de maaltijden om die aan de zieken voor te zetten

Woens­dag 8 mei was ik in de kerk van de Emmaüs-Paulus pa­ro­chie aan de Kerkenlan­denlaan in Hilversum voor de zieken­ze­gen. Samen met de pries­ters en diakens van de regio leg­den we tij­dens de vie­ring bij de zieken de han­den op. Dank zij vele vrij­wil­li­gers lopen de drie dagen van het ziekentriduüm gesmeerd.

Gedurende drie dagen wor­den zieken en ge­han­di­capte ouderen uit de regio op­ge­haald om deel te kunnen nemen aan het ziekentriduüm in ‘De Waaier’, zoals het kerk­ge­bouw in de volksmond heet. Daar treffen de mensen een grote groep vrij­wil­li­gers die mede dankzij de erva­ring in dit jaar­lijks te­rug­ke­rend gebeuren, precies weten wat hun te doen staat.

Deze dag was ’s ochtends de Eucha­ris­tie­vie­ring geweest. Ik heb de gebeds­dienst met zieken­ze­gen geleid. De vie­ring is een­vou­dig, zoals die in het Klein Rituale is te vin­den. Na de algemene zegen­bede aan het einde van de smeek­beden, gingen de pries­ters en diakens rond om de han­den op te leggen en een per­soon­lijke zegen uit te spreken. Naast pastoor Dresmé en pastoor Willems, waren de diakens Jurriaan Meijer, Wim Balk, Randy Simileer en Bert van Wilgen­burg aanwe­zig.

In de preek heb ik stil­ge­staan bij het feit dat God kleine, een­vou­dige mensen kiest om grote dingen te doenen dat Hij zelf langs de weg van lij­den en ondergang ons verlos­sing brengt. Dat mag ons moed geven om erin te geloven dat ook de moei­lijke dingen die wij­zelf ervaren niet zon­der bete­ke­nis zijn. Het dames en heren­koor van Ankeveen en Nederhorst ten Berg zong bij deze vie­ring bekende Maria­lie­de­ren en twee solisten van het koor brachten een Ave Maria ten gehore.

Na de zieken­ze­gen werd een heer­lijke maal­tijd geser­veerd door de vrij­wil­li­gers!

Terug