Arsacal
button
button
button


Nieuwe evangelisatie

bijeenkomst in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 oktober 2012
pastorale krachten bijeen aan het begin van het jaar van het geloof
pastorale krachten bijeen aan het begin van het jaar van het geloof

Tijdens de studie­middag bij gelegenheid van de opening van het Jaar van het Geloof op 11 oktober in Heiloo stonden we stil bij de mogelijkheden en grenzen van de nieuwe evangelisatie.

Dr. Miranda Klaver maakte duidelijk hoe belangrijk de ervaring en beleving voor mensen van nu is. Uit haar onderzoek in met name evangelische gemeen­schappen bleek hoezeer bij­voor­beeld de muziek van belang was voor wie naar deze kerken kwam: een muziek die qua inhoud gewoon bijbels was maar qua type muziek aansloot bij de leefwereld van de nieuwe gelovigen, bleek erg belangrijk.

Een ander punt van belang was de ontmoeting met andere christenen, die van hun geloof laten blijken. Het aannemen op gezag en erkenning van een religieuze autoriteit ligt veel moeilijker. Dit - en veel meer - moeten we ons realiseren bij de belangrijke taak van de nieuwe evangelisatie.

Zelf heb ik - daarbij aansluitend - erop gewezen dat het voor jongere mensen vaak moeilijk is definitievere bindingen aan te gaan. In veel parochies zijn daarom bij­voor­beeld projectkoren gestart: samen zingen voor een bepaalde gelegenheid maakt de binding overzichtelijker. We zullen hier rekening mee moeten houden. De ervaring speelt in de katholieke kerk juist een sterke rol: wanneer wij de kerk binnen komen zijn we stil omdat het gaat om het mysterie van Gods aanwezigheid en de liturgie behoort die bijna 'zichtbaar' en ervaarbaar te maken.

Terug