Arsacal
button
button
button
button


Volle kerk bij heilig vormsel in ’t Zand

Voor de parochies van Den Helder, Breezand, Anna Paulowna en 't Zand

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 mei 2019 - 201 woorden
De kerk van 't Zand
De kerk van 't Zand
vormelingen op weg naar de kerk
vormelingen op weg naar de kerk
interieur van de kerk
interieur van de kerk

Vrij­dag­mid­dag en -avond was ik in ’t Zand, eerst voor een maal­tijd en ont­moe­ting met de vor­me­lin­gen, daarna voor de fees­te­lij­ke vie­ring waarin de twin­tig vor­me­lin­gen het sacra­ment van de heilige Geest ont­vingen.

In de vlakbij de kerk gelegen Sint Jozef­school was een fees­te­lij­ke vormsel­maal­tijd voor­zien, waarvoor alle vor­me­lin­gen iets van thuis meenamen. Tijdens het eten was er gelegen­heid voor mij om de vor­me­lin­gen te ont­moe­ten en werd er aan­dacht geves­tigd op het jon­ge­ren­pro­gramma ‘Tigers for God’ met leuke en ver­die­pende ac­ti­vi­teiten waaraan de vor­me­lin­gen na hun vormsel kon­den gaan meedoen.

De vie­ring in de kerk, waarbij pastoor Ivan Garcia en kape­laan Pawel Banas­zak con­ce­le­breer­den en diaken Henk Schra­der assis­teerde, was fees­te­lijk: de vor­me­lin­gen had­den zelf enkele lie­de­ren ingestu­deerd met de kape­laan, die door hem op de gitaar wer­den begeleid en er was een goed ritm9isch koor wat de vie­ring ver­der opluisterde. De kerk was vrijwel geheel gevuld met ouders, familie en belang­stel­len­den en de vor­me­lin­gen waren goed voor­be­reid door een en­thou­siaste werk­groep samen met de beide pries­ters en diaken. Dit jaar was voor het eerst een nieuw vormsel­pro­ject gebruikt.

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen, hun ouders en familie en de pa­ro­chie met deze mooie vormsel­dag!

Terug