Arsacal
button
button
button
button


In Heiloo: Doopsel, vormsel en eerste communie

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2019 - 189 woorden
vormelingen voor het altaar voor de handoplegging en gebed om de heilige Geest
vormelingen voor het altaar voor de handoplegging en gebed om de heilige Geest
de eerste communie koets
de eerste communie koets
In Heiloo: Doopsel, vormsel en eerste communie

Zater­dag 8 juni was er om 12.00 uur in de bede­vaarts­ka­pel van het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood een bij­zon­dere vie­ring: drie kin­de­ren deden hun eerste heilige communie, vier ont­vingen het sacra­ment van het vormsel en een jon­ger kind, zusje van een eerste com­mu­ni­cant, ont­ving het heilig doopsel.

Een van de eerste com­mu­ni­can­ten arri­veerde op het hei­lig­dom in een prach­tige eerste communie-koets, getrokken door twee witte schimmels. Alle jongens en meisjes waren fees­te­lijk gekleed en voor­be­reid om de Heer te ont­van­gen in de heilige communie of in het vormsel-sacra­ment. De kapel was mooi aangekled met bloemen en versieirngen op de banken. Rector Jeroen de Wit en Robert van Aken, oom van twee vor­me­lin­gen en een eerste com­mu­ni­cant, con­ce­le­breer­den. De blauwe ziusters (van het mens­ge­wor­den Woord) had­den de kin­de­ren voor­be­reid en begeleid­den de Mis met zang.

Het was bij­zon­der om alle initiatie-sacra­menten in een Eucha­ris­tie­vie­ring samen te hebben. Da tis na­tuur­lijk uitzon­der­lijk en er waren ver­schil­lende bij­zon­dere redenen voor om dat zo te laten plaats­vin­den. Het was een mooie plech­tig­heid en ik hoop dat de kin­de­ren er met vreugde op terugzien en met Gods zegen een goede toe­komst tegemoet gaan.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug