Arsacal
button
button
button
button


Heilig vormsel op het Pinksterfeest

Nieuw Vennep en Hoofddorp

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2019 - 149 woorden

Op Pinkster­mor­gen vier­den we in Nieuw Vennep het heilig vormsel van acht kan­di­da­ten uit Hoofd­dorp en Nieuw Vennep. Een fees­te­lij­ke vie­ring met het koor Mitswa. De heilige Geest bevrijdde de leer­lin­gen uit de opgsloten­heid in zich­zelf om uit te gaan en te getuigen van de blijde bood­schap. Ook de vor­me­lin­gen wensen we toe dat de heilige Geest hen mag bezielen met vuur en moed om hun geloof te beleven.

De kerk was goed gevuld en ook hier viel het op dat de vor­me­lin­gen en hun families uit allerlei lan­den komen, al had­den de meesten hier Neder­landse roots. Pastoor Ruben Torres leidde alles in goede banen en de vormselwekr­groep had de kan­di­da­ten samen met hem goed voor­be­reid op deze dag. Ook vanuit Hoofd­dorp was een van de pries­ters geko­men om het feest mee te vieren.

Van harter wensen we de vor­me­lin­gen veel vuur en kracht toe van de heilige geest!

Terug