Arsacal
button
button
button


Bisschop Punt veertig jaar priester

Mooi feest in de kathedraal

nieuws - gepubliceerd: maandag, 10 juni 2019
mgr. J. Vries, mgr. hendriks, mgr. Punt en mgr. Woolderink
mgr. J. Vries, mgr. hendriks, mgr. Punt en mgr. Woolderink
Mgr. Fr. Wiertz en mgr. J. van Burgsteden
Mgr. Fr. Wiertz en mgr. J. van Burgsteden
Aan tafel met wijdingsklassen 1979 en 1980
Aan tafel met wijdingsklassen 1979 en 1980

Op tweede Pinksterdag is de veertigste verjaardag van de priester­wijding van mgr. dr. Jozef M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam gevierd. De Mis in de kathedraal vierde hij in concelebratie met klasgenoten. Daarna volgde een druk bezochte receptie en tenslotte een maaltijd met jaargenoten en se­mi­na­risten uit de seminarietijd. Een dag van dankbaar omzien...

De Eucha­ris­tie­vie­ring in de kathedraal werd bijgewoond door de emeritus-bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz. Klasgenoten van wijdingsjaar 1979 - vicaris mgr. Alphons Woolderink, mgr. dr. Jan Vries en ik - con­ce­le­breerden. Ook mgr. drs. Jan van Burgsteden sss en vicaris Bruggink con­ce­le­breerden en diaken drs. Eric Fennis assis­teerde voor de laatste keer als diaken (volgende week wordt hij priester gewijd). De kathedraal was goed gevuld en een twintigtal priesters en diakens uit het bisdom waren eveneens gekomen en con­ce­le­breerden. Natuurlijk hebben de meeste priesters een Eucha­ris­tie­vie­ring in hun eigen parochie op deze tweede Pinksterdag.

Met enkele gasten heb ik ’s middags de klim naar het licht gedaan: de beklimming van de kathedraal met de luchtbrug tussen de beide torens. Ook deze middag was het weer heel druk: meer dan 20.000 mensen hebben intussen de klim volbracht.

In de middag voegde zich ook klasgenoot mgr. dr. Paul Hamans bij het gezel­schap evenals de priesters van het wijdingsjaar 1980, die samen dit feest met de vespers en een heerlijke maaltijd hebben gevierd.

Terug