Arsacal
button
button
button


Vormelingen De Goorn deden sociale stage

vormselviering voor 30 vormelingen

nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 juni 2019

Zaterdag­avond 15 juni was ik in De Goorn voor het heilig Vormsel van 30 vormelingen. Twee anderen konden door om­stan­dig­he­den niet aanwezig zijn en worden later gevormd door de pastoor, Nico Knol. De vormelingen gaven ook een verslag van de inspirerende sociale stages die zij in het kader van de vormselvoor­be­rei­ding hadden gedaan.

De viering was druk bezocht, de kerk was grotendeels gevuld met vormelingen en hun ouders, familie en andere parochianen. De vormelingen kwamen binnen met hun doopkaars die gedurende de viering brandde als teken dat het vormsel mede een vernieuwing is van de doopbeloften en het afleggen van de ge­loofs­be­lij­de­nis die de ouders en peetouders in hun plaats bij het doopsel hadden gedaan.

De sociale stages die de vormelingen hadden gedaan brachten deze jongens en meisjes in contact met voedselbank, de hulp die het leger des heils biedt aan daklozen en mensen in nood en andere sociale projecten. Daarmee werd duidelijk gemaakt dat het vormsel ook een opdracht is om vanuit de Geest van God levend het goede te doen in de liefde tot God en de naaste.

Die opdracht tot het beleven van de liefde tot God kwam tot uitdrukking in gebedsarmbandjes die de vormelingen hadden gemaakt met een tientje van de rozen­krans (waaraan de parochie overigens is toegewijd, zie hiernaast de foto van het beeld O.L. Vrouw van de Rozen­krans).

Bij de gebeds­vie­ring waren pastoor Nico Knol en pastoraal werker AnneMarie van Straaten aanwezig. Het ritmisch koor van De Goorn (RiKoDeGo) verzorgde de zang met aansprekende liederen.

Zaterdag is de Bavodag in de kathedraal, waarvan de organisatie in handen is van pastoor Nico Knol. Vele van de vormelingen uit De Goorn gaan daar natuurlijk ook naar toe en ik hoop nog vele, vele anderen uit heel het bisdom...

Terug